Tax Games: Race to the Bottom

Zpráva Tax Games: Race to the Bottom analyzuje daňové režimy v 17 členských státech EU a Norsku z hlediska toho, nakolik umožňují velkým mezinárodním společnostem účelově přesouvat zisky do daňových rájů.

V úvodní kapitole Tax Games: Race to the Bottom autoři zprávy mapují postup institucí Evropské unie při boji s daňovými ráji, hodnotí účinnost a přináší doporučení pro jejich zlepšení.

Zpráva rovněž přehledně srovnává pozice jednotlivých zemí v klíčových oblastech mezinárodní daňové agendy. Jde zejména o transparentnost vlastnictví, transparentnost účetních údajů mezinárodních firem, existence škodlivých daňových režimů, podpora společných pravidel pro výpočet daňového základu, míra škodlivosti smluv o zamezení dvojího zdanění pro rozvojové země, podpora reformy mezinárodního daňového systému na globální úrovni.

Postoje k těmto bodům jsou pro každou ze 17 zemí, včetně České republiky, podrobně rozpracovány a vysvětleny v národních kapitolách.

Přípravu zprávy koordinovala European Network on Debt and Development (EURODAD). Na jejím vzniku se podílelo široké konsorcium evropských neziskových organizací, včetně analytického centra Glopolis.