Hledáme nejlepší blogy, které se zabývají plýtváním potravinami!

Zveme všechny blogery ze střední Evropy: pošlete do soutěže svůj anglický nebo český článek zabývající se tematikou potravinového plýtvání! Přihlašování probíhá do 30.10 na webu www.reducefoodwasteaward.eu. Během listopadu 2017 proběhne hlasování veřejnosti a odborné poroty pro výběr tří nejlepších.

 

Dobré blogy jsou sledovány desítkami tisíc uživatelů. Kromě vášně pro jídlo některé blogy sdílejí i rady, jak předcházet plýtvání potravinami, či o této problematice píší. V evropských zemích se totiž v domácnostech vyhodí velké množství potravin – vniveč přijde cca 175 kg na osobu ročně. Chceme proto odměnit blogery a blogerky, kteří píší mimo jiné o plýtvání potravinami a mají pozitivní vliv na kuchyňské návyky svých čtenářů. Najde se mezi všemi blogy o psech, jídle, módě a rybaření i článek zaměřený na plýtvání jídlem?

 

Odměna – Mezinárodní setkání blogerů 15. prosince ve Vídni

Tři výherci hlasování budou pozváni na mezinárodním setkání ve Vídni 15. prosince 2017. Pozvánka zahrnuje náklady na cestu a ubytování na dvě noci. Kromě seznámení se s ostatními vybranými blogery se vítězové setkají také se členy poroty a navštíví inovativní organizace zaměřené na snižování potravinového odpadu.

 

Průběh soutěže #reducefoodwaste Blogger Award 2017

Přihlašování do soutěže: 1. září – 31. října 2017

Cena: Pozvánka na mezinárodní setkání blogerů ve Vídni 15. prosince 2017

Veřejné hlasování: 1. – 15. listopadu, 2017

Hlasování poroty: Během listopadu 2017

Oznámení tří vítězů: 30. listopadu 2017

 

O projektu Neplýtváme tím, co jíme

Problematika plýtvání potravinami je velkou výzvou naší doby a je i hlavním důvodem, proč vznikl projekt „Neplýtváme tím, co jíme“. Projekt se zaměřuje na prevenci vzniku potravinového odpadu a co nejhospodárnější naložení s bioodpadem. Věnuje se všem částem potravního řetězce v regionu střední Evropy, kde se hledají nové metody a testují nová opatření. Poznatky a dobrá praxe budou sdíleny mezi zeměmi – na projektu s oficiálním názvem STREFOWA spolupracuje devět partnerů z České Republiky, Rakouska, Maďarska, Polska a Itálie.

 

Více informací na:

www.reducefoodwasteaward.eu

www.reducefoodwaste.eu

www.interreg-central.eu/Content.Node/STREFOWA.html

 

Kontakt pro média a organizace:

Filip Vrlík

Glopolis, o.p.s

Soukenická 23, 110 00 Praha 1

Tel: +420 773 338 189

vrlik@glopolis.org