Glopolis a Europeum připravují diskuse o změnách klimatu

Glopolis spolu s Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM přispěl ke vzniku platformy pro odborné diskuse o změnách klimatu s názvem Prague Climate Talks. Ve spolupráci s pražskou pobočkou Heinrich Böll Stiftung proběhne několik debat o změně klimatu.

Pilotní projekt Prague Climate Talks představuje sérii debat s odborníky a profesionály z několika oborů, kteří se změnou klimatu zabývají. Jsou určeny pro veřejnost a budou probíhat v angličtině.

V červnu 2017 je na programu diskuse o změně geopolitické situace ve světě spojené například se zvolením Donalda Trumpa nebo brexitem. V jejím kontextu se bude mluvit o budoucnosti Pařížské dohody a dalších iniciativ na zmírnění změn klimatu, o tom zda bude Evropská Unie schopná  a ochotná stát se novým lídrem mezinárodních akcí na ochranu klimatu nebo jí nahradí Čína. Diskuse se dotkne i nových příležitosti a problémů, které s sebou ochrana klimatu nese.

V září 2017 se debata zaměří na hodnocení stávajících norem Evropské Unie, které se vztahují k ochraně klimatu. Půjde o to, zda odpovídají současné situaci. Diskuse se dotkne kladů i záporů evropských pravidel i překážek, aby se mohly dál zlepšit, což souvisí i se vztahy mezi členskými státy nebo s vlivem korporací.

V říjnu 2017 proběhne diskuse o hodnocení současného stavu využívání obnovitelných zdrojů v zemí Visegrádské čtyřky. Půjde o to pojmenovat hlavní překážky jejich zavádění, ať jsou politické, ekonomické nebo strategické. Předmětem debat budou otázky státních dotací, konkurenceschopnosti nebo bezpečnosti dodávek i budoucích možností pro obnovitelné zdroje.

Po přihlášení na stránkách http://europeum.org/en/#subscribe je možné odebírat Newsletter Prague Climate Talks.