Pravidla plnění klimatické dohody z Paříže i jejich kontrola mají být jasné do dvou let

Necelý rok po uzavření Pařížské dohody stále trvá celosvětová vůle zvládnout změnu klimatu. Důkazem je nejen to, že ratifikační procesy byly nebývale rychlé a dohoda od 4. listopadu již globálně platí. Na klimatickém summitu OSN v Marakéši bylo také představeno mnoho nových projektů na snížení emisí a 47 států zveřejnilo záměr zajistit 100 % energie z obnovitelných zdrojů. Globální emisní inventura ukazuje, že emise oxidu uhličitého z energetiky se již třetí rok drží na stejné výši, což dává naději, že energetická transformace je na dobré cestě. Nicméně planeta se dál otepluje rekordním tempem a rok 2016 nebude výjimkou.

Konference v Paříži minulý rok byla unikátní. Politici rozhodli a stanovili silné cíle. Jednání v Maroku byla převážně technická – začala se připravovat nová pravidla a procesy, které Pařížskou smlouvu umožní splnit. Tato pravidla mají být hotová do roku 2018. Do té doby má být jasné, jakým způsobem se bude kontrolovat, že státy snižují emise tak, jak v Paříži slíbily. Také nejpozději do dvou let se určí, kdo a v jaké výši má pomoci s dlouhodobým financováním adaptace na změnu klimatu v nejvíce postižených zemích.

Globální spolupráce na ochraně klimatu pokračuje, bez ohledu na výsledek prezidentských voleb v USA. Ačkoli jsou konkrétní závěry dvoutýdenního summitu v Marakéši skromné, ve zmíněných klíčových otázkách se podařilo dojednat posun.  Čas na přípravu nezbytných pravidel a posílení smlouvy je však omezený. Jak vyčíslila zpráva programu OSN pro životní prostředí (UNEP) zveřejněná 3. listopadu 2016, podle dosavadních trendů by globální emise skleníkových plynů měly být v roce 2030 zhruba 54 až 56 gigatun. Splnění Pařížské smlouvy ale vyžaduje, aby byly maximálně 42 gigatun. Pro představu – veškerá doprava v Evropské unii ročně způsobí asi jednu gigatunu těchto emisí.

Publikováno na informačních stránkách energetické koncepce Chytrá energie.