Food Waste Hackathon Praha

Proč právě Food Waste Hackathon?

Pálí nás plýtvání potravinami a chceme s ním něco udělat. Věříme, že hackathon je tím pravým prostorem pro vývoj inovativních nápadů a skvělý způsob práce, kdy v omezeném čase získáme funkční řešení výzev spojených s plýtvání jídlem ve formě návrhu mobilní aplikace. Food Waste Hackathon Praha je možností, jak přispět vlastními nápady, znalostmi a zájmy ke snížení plýtvání jídlem v České Republice. Výherní návrh aplikace postoupí do programu Laboratoř Nadace Vodafone, kde autoři budou mít možnost návrh dotáhnout do konečného produktu.

Co je Hackathon?

Hackathony pocházejí z IT světa a původně jsou soutěžemi v kódování. V poslední době se ale začínají objevovat i Hackathony s environmentálními nebo sociálními tématy (např. Plýtvání jídlem, integrace atd.) a snaží se přispět k jejich řešení pomocí IT nástrojů.

Koho hledáme?

Nemusíte být IT expert/ka ani odborník/ice na potravinový odpad. Máte představu, jak by mobilní nebo webová aplikace mohla pomoci předcházet plýtvání jídlem? Jak by ji lidé mohli využívat? Co by lidé očekávali od této aplikace? Jak by mohla vypadat? Jak by se o ní lidé dozvěděli? Jak by měla být taková aplikace naprogramovaná?

Pokud jste alespoň na jednu otázku dokázali odpovědět, pak hledáme právě Vás!

 • vizionáře/ky, co umí namotivovat ostatní
 • pogramátory/ky, kteří umí kódovat a vyznají se v IT
 • designéry/ky se smyslem pro detail a nadšením pro věc
 • studenty/ky environmentálních studií i profesionály z marketingu…

Na Food Waste Hackathonu čekej

 • Téma plýtvání potravin s konkrétní možností využití vzniklých nápadů
 • Možnost dotažení návrhu aplikace do konečného produktu v rámci Laboratoře Nadace Vodafone
 • Zkušené mentory/ky
 • Inspirativní prostředí a dobré jídlo
 • Networking a inspiraci
 • A samozřejmě zajímavé ceny pro zúčastněné!

Jak se přihlásit

Přihlášku a info o vstupenkách naleznete zde.

Pro přihlášení na akci je nutné si zakoupit vratnou vstupenku. Registrace probíhá do 20.4. 2017 a pozor, kapacita jednotlivých míst omezena!

Co s sebou?

Na hackathon si přineste laptop a smartphone a my se postaráme o vše ostatní. Pokud nemáte laptop, není to problém, v každém týmu budou stačit 2 počítače. Aby Vám při soustředění nic nechybělo postaráme se Vám o přísun dobrého jídla a pití v průběhu celého víkendu.

Výzvy

Výzvy vám přijdou představit mj. Věra Doušová (Potravinová banka Praha) a Yana Pancheva (Tesco Stores ČR).

 • Plýtvání a studenti – jak můžeme podnítit žáky a studenty, aby měli zájem o plýtvání jídlem? Jak je podnítit k činům proti plýtvání jídlem? (žáci a studenti, školní jídelny, snižování uhlíkové stopy, gamifikace…)
 • Plýtvání a potravinové banky – jak můžeme podpořit potravinové banky, aby zachránily více jídla a efektivně je distribuovaly tam, kam je potřeba?
  (potravinové banky, zemědělci, výrobci, prodejci)
 • Plýtvání a prodejci – jak mohou supermarkety a jejich zákazníci zachraňovat více potravin? (prodejci, spotřebitelé, zemědělci)

Porota

Nezávislá odborná porota na konci hackathonu rozhodne, které z vyvíjených nápadů mají největší potenciál na snížení plýtvání jídlem. Hlavními kritérii hodnoceni budou:

 • Jak velký dopad by aplikace měla na snížení potravinového odpadu?
 • Jak promyšlený a propracovaný je nápad na aplikaci?
 • Jak možná je implementace nápadu/jak realistický je vývoj aplikace?
 • Jaká byla prezentace/ výsledek víkendové práce?

Program

Téma celého víkendu bude plýtvání jídlem v České republice. V týmech složených z různých profesí a zájmů budeme pracovat na výzvách a společně vytvářet nápady na aplikace pro předcházení plýtvání jídlem.

Pátek 21.4. 2017

17:00-20:00 – pátek akce otevřená veřejnosti

17:00 Příchod a registrace účastníků

17:15 Oficiální zahájení

17:30  Představení tématu plýtvání potravinami

18:00  Představení mentorů a výzev

19: 00 Vytvoření týmů a networking

20:00  Závěr – pokračování networkingu či shlédnutí filmu o plýtvání jídlem

Sobota 22.4. 2017

9:00 – 18:00 pouze pro registrované účastníky/ice

9:00    Snídaně a welcome

10:00   Hacking začíná

13:00   Oběd

14:00   Hacking pokračuje

18:00   Uzavření

Neděle 23. 4. 2017

9:00 – 17:00 pouze pro registrované  účastníky/ice, od 17:00 akce opět otevřená veřejnosti

9:00     Snídaně

10:00   Hacking

12:30    Oběd

13:15    Energizers

13:30    Dotváření nápadů – příprava prezentací

17:00    Konec hackování – předání prezentace (17:00 – 21:00 akce otevřená veřejnosti)

17:30    Představení projektů

19:00    Večeře

19:30    Vyhlášení vítězných projektů

20:00    CELEBRATION 🙂

______________________________________

Webové stránky projektu: ReduceFoodWaste.eu

Více informací o projektu na stránkách hlavního donora.