Vize iniciativy Měj se k světu

V roce 2016 se iniciativa Měj se k světu shodla na společné vizi, která tvoří základní hodnotový rámec iniciativy. Vize poukazuje na to co mají organizace z různých oborů společné a jako si představují společnost, která se "má k světu".

VIZE INICIATIVY MĚJ SE K SVĚTU:

České neziskové organizace slouží v různých oblastech. Sdílejí ještě něco více kromě toho, že jsou neziskové? Několik měsíců jsme debatovali, zda umíme popsat, jak se k světu máme my. Snažili jsme se zformulovat naši společnou představu, která se táhne napříč různými obory naší práce a rozměry naší společnosti.

Tady je. Nepopisuje, co děláme: ve své každodenní práci řešíme více konkrétní problémy. Ale shrnuje náš názor na směr, kterým by společnost měla kráčet – od úrovně obcí až za hranice Evropy.

Otevřená společnost. Rádi bychom viděli společnost, kde „jiné“ neznamená „špatné“. Společnost, která kriticky přemýšlí, a přitom je otevřená různým názorům, původům a přístupům k životu, různým danostem, se kterými se lidé rodí nebo vyrůstají.

Chuť ke vzdělávání a inovacím. Česká společnost v globálním světě uspěje, jenom pokud bude chtít nové nápady, technologie i sociální inovace. Neměla by se bát změn, měla by podporovat vzdělávání k sebevědomí, rozličné talenty a prvotřídní vědu.

Správa věcí veřejných slouží občanům. Stát, kraje a obce musejí zaručovat slušnou i průhlednou správu a zapojovat občany (muže i ženy) do rozhodování. Měly by je k účasti na svých rozhodnutích zvát, rozvíjet veřejný prostor a povzbuzovat k aktivnímu občanství.

Hospodářství pro kvalitu života. Hospodářství by nemělo sloužit pouze růstu, profitu a trhu. Důležité jsou také jeho udržitelnost, péče o zdraví a veřejné služby, bezpečné prostředí pro život nebo naše vzájemná pospolitost.

Příroda a kulturnost. Součástí našeho života jsou také krása a další prožitky. Pro každou společnost je důležité, aby pečovala o přírodu i krajinu, chránila své památky a pěstovala živou kulturu v rozmanitých podobách.

Úcta a solidarita. Chceme, aby se ve společnosti nerozevíraly nůžky nerovnosti. Abychom si vážili každého člověka, zastávali se utlačovaných a uměli podpořit lidi v nouzi, ať už žijí vedle nás, nebo v chudých zemích, na cestě k sebeuplatnění.

Společnost důvěry. Demokracie i prosperita se opírají o důvěru, sounáležitost a pulsující veřejný život. Společnost by měla stmelovat, aby se v ní nikdo necítil odstrčeným a lidé neměli pocit bezmoci vůči státu a vlivným.

Globální rozměr. Naše životy jsou svázány s měnícím se světem. Chceme, aby společnost nacházela pozitivní reakce na výzvy, které svět přináší. Měla by také pečlivě rozmýšlet, jak naše počínání, například nákupy nebo politická rozhodnutí, proměňují život lidí jinde.

Myslet dopředu. Také naše země musí myslet na zítřek. Proto potřebujeme budovat odolnou, šetrnou ekonomiku a posilovat místní soběstačnost. Chceme instituce, které důsledně uskutečňují poctivě připravená rozhodnutí.

V jádru Evropy. Místo pro naši zemi vidíme mezi svobodnými a demokratickými státy, které respektují vládu práva a usilují o mírové soužití. Chceme být součástí soudržné Evropské unie a konstruktivně přispívat k jejímu zodpovědnému rozvoji.