Otevřený dopis Andreji Babišovi ke zřízení evidence skutečných majitelů

Dnes zaslaly organizace Transparency International ve spolupráci s Glopolis otevřený dopis ministru financí Andreji Babišovi týkající se zřízení evidence skutečných majitelů.

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás otevřeným dopisem v souvislosti se zřízením evidence skutečných majitelů. Povinnost ji zavést vyplývá ze 4. AML směrnice o předcházení využívání finančního systému k praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Do českého právního řádu je zavedena prostřednictvím novely zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a dalších souvisejících zákonů.

V Poslanecké sněmovně jste 7. 9. 2016 při jednání o novele zákona a pozměňovacích návrzích včetně návrhu pana poslance Jaroslava Klašky (KDU-ČSL), kterým požadoval veřejnost rejstříku, řekl: „Pokud by však rejstřík skutečných vlastníků měl být veřejný, bylo by nutné tuto změnu promítnout do řady dalších souvisejících ustanovení. Přijetí pouze navrhované dílčí změny by způsobilo problémy při aplikaci zákona o veřejných rejstřících.“

Obdobně argumentuje i ředitel FAU Libor Kazda ve svém vyjádření z 6. 9. nazvaném Lepší neveřejný rejstřík konečných majitelů než žádný. Pan ředitel píše: „Změnu na veřejně přístupné údaje o skutečných vlastnících je třeba formulovat precizněji a promítnout ji i do dalších ustanovení zákona o veřejných rejstřících, aby nebyla narušena jeho koncepce.“

Tato argumentace nám nepřipadá konzistentní s dřívějšími kroky. Původní návrh rejstříku z dílny Ministerstva financí, o kterém se zmiňuje i pan ředitel Kazda, obsahoval zřízení evidence skutečných majitelů v režimu, který byl veřejnosti přístupnější, než ministerstvem předložený a tento týden schválený návrh zákona. Veřejný přístup k informacím o skutečných vlastnících právnických osob před rokem podpořila také Rada vlády pro boj s korupcí.

Pokud tedy Ministerstvo financí otevřenější charakter rejstříku skutečných vlastníků prosazovalo, proč soulad s „koncepcí zákona o veřejných rejstřících“ nezajistilo v návrhu samo jako předkladatel? A proč tedy Ministerstvo změnilo názor a jako předkladatel předložilo zákonodárcům v Poslanecké sněmovně novelu zákona, která přístup veřejnosti prakticky vylučuje?

Jak také vyplynulo z Vašeho vystoupení v Poslanecké sněmovně, s veřejností rejstříku v této chvíli nesouhlasíte také proto, že v současné chvíli dochází k revizi této směrnice v orgánech Evropské unie. V této souvislosti jste uvedl, že „považujeme za rozumnější vyčkat na definitivní znění revidované směrnice“.

Dovolujeme si upozornit, že některé členské státy EU, konkrétně Nizozemsko, Francie, Dánsko či Velká Británie (která stále je členským státem), využily prostoru, který poskytla stávající směrnice, a rozhodly se pro veřejnou variantu rejstříku skutečných vlastníků. Česká republika, pokud by opravdu chtěla, mohla veřejný přístup k informacím o skutečných vlastnících umožnit již v rámci transpozice stávající směrnice.

Z Vašich vyjádření bohužel nevyplývá, zda zástupci Ministerstva financí podpoří při jednáních v Bruselu návrh, který 5. července 2016 představila eurokomisařka Věra Jourová společně s prvním místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem a který požaduje “plný veřejný přístup k rejstříkům s informacemi o skutečných majitelích”.

Rádi bychom Vás proto, pane ministře, požádali o objasnění následujících otázek:

  1. Z jakého důvodu Ministerstvo financí jako předkladatel předložilo zákonodárcům do Poslanecké sněmovny návrh na neveřejný rejstřík skutečných vlastníků?
  2. Jakou pozici budete za Českou republiku na Radě ministrů zastávat vůči návrhu Evropské komise na zpřístupnění informací o skutečných majitelích široké veřejnosti?

Potěšilo nás, že jste při startu kampaně do krajských voleb prohlásil, že pro Vás „jedno z hlavních témat zůstává korupce.“Domníváme se, že právě veřejný rejstřík skutečných vlastníků může v boji proti korupci i proti daňovým únikům výrazně pomoci.

David Ondráčka,  ředitel Transparency International Česká republika, o.p.s.

Ondřej Kopečný, zástupce ředitele Glopolis, o.p.s.

„Otevřený dopis“ soubor ke stažení