Evropa má snižovat emise v pařížském stylu

Evropská komise představila návrh na snižování emisí skleníkových plynů v  dopravě, stavebnictví, zemědělství nebo nakládání s odpady. 

Na stole v EU je návrh na snižování emisí, z menších zdrojů, na které se nevztahují emisní povolenky.  Je dobré, že se kvůli velkým zdrojům, jako jsou elektrárny, na ty malé nezapomnělo, vytvářejí až 60 % emisí EU.

Cílem nařízení je ekologičtější vytápění domů, rychlejší a pohodlnější veřejná doprava, lepší třídění odpadů i nová pracovní místa. Teď je třeba, aby EU, ani její členské státy v závazcích nepolevily a průběžně je hodnotily.

Podle návrhu EK by členské státy měly v letech 2021 až 2030 snížit emise ze zmíněných zdrojů o 30 % oproti stavu v roce 2005. To je ale příliš mírné tempo. Nové mezinárodní smlouvě o ochraně klimatu z Paříže by odpovídalo razantnější snižování emisí, o 45 % i víc.

Účinnější by také bylo, aby se tempo snižování znečištění určovalo podle jeho aktuální výše na začátku příštího desetiletí, od kdy má nařízení začít platit.

Tato zdánlivě administrativní drobnost může atmosféře ušetřit nejméně 850 milionů tun emisí, což je pro srovnání více než vyprodukují Německo s Francií.

Potřebný soulad s Pařížskou dohodou by měly zajistit pravidelné revize přijatých opatření, přičemž první by proběhla ještě před rokem 2018.

Návrh Evropské komise teď projedná Evropský parlament a členské státy, které mohou navrhnout jeho zpřísnění. Výsledná dohoda se očekává v letech 2017 – 2018.

Bylo by dobré, kdyby mezitím česká vláda veřejně pojmenovala oblasti, kde bude chtít tyto emise snížit. Komise rozhodování o nich nechala na členských státech.