Call for Papers: Rozvoj a demokracie

16.7.2016
Nadace Pontis vyhlašuje soutěž o příspěvky o vztahu rozvojové tematiky a demokracie. Vážou se k mezinárodní konferenci, která proběhne 27. října v Bratislavě pod názvem International Conference Development and Democracy (Sustainable World with Noone Left Behind). 

Konference proběhne za podpory Mezinárodního Visegrádského fondu a Slovak Aid. Klade si za cíl přispět ke kontaktům mezi zájemci o tato témata z různých sfér společnosti a k vytváření prostoru pro inovace v oboru.

Nadace Pontis u příležitosti konference vyhlašuje soutěž (Call for Papers). V případě odborných příspěvků může jít o texty v češtině, slovenštině nebo angličtině v rozsahu 8-14 normonstran (14 000 – 25 200 znaků, včetně mezer). Autorům těchto příspěvků budou pořadatelé částečně hradit cestovné a ubytování.

K účasti v soutěži jsou zváni nejen studenti, ale i zájemci z neziskových organizací, jiných institucí a jednotlivci. Zaměření textů se musí týkat rozvojové spolupráce. Konkrétní témata příspěvků organizátoři konferenci definovali následovně:

  • Účinná koordinace pro udržitelný rozvoj  – jak propojit různé koncepty – politiky, aby vedly k dlouhodobé udržitelnosti?
  • Implementace cílů udržitelného rozvoje – role jejich aktérů a prostředky, jak je realizovat
  • Migrace jako nástroj rozvoje
  • Inovace směřující k pozitivním změnám ve společnosti nebo v životním prostředí v rozvojovém světě
  • Globální občanské vzdělávání jako nástroj ke zlepšení výuky v tradičních vzdělávacích systémech
  • Západní Balkán a jeho občanský sektor pro rozvoj – role neziskových organizací při přípravě mechanismů a politik rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
  • Jak přispět k inkluzi, bezpečnosti, resilienci a udržitelnosti ve městech?

Texty odborného charakteru (academic contributions) musí obsahovat název, abstrakt (100 – 150 slov), klíčová slova (3-5 slov), úvod, závěr/doporučení a bibliografii. Texty schválené odbornou komisí složenou ze zástupců nadace a odborníků z bratislavských vysokých škol, vyjdou ve sborníku konference v prosinci 2016 a budou mít své ISBN číslo publikace. Zájem o publikaci je třeba vyjádřit v registračním formuláři.

Na konferenci je také možné přihlásit příspěvky, které nebudou předmětem recenzního (peer-review) hodnocení. Může jít o případové studie, články,  projekty, či informace o produktech i krátká sdělení odborného rázu. Tyto příspěvky vyhodnotí přípravný výbor konference a partnerských organizací.

Vše zasílejte v elektronické verzi (.DOC files povinné) na adresu „jana.desiatnikova@nadaciapontis.sk“:mail:jana.desiatnikova@nadaciapontis.sk.

Registrace ke zveřejnění příspěvků probíhá do 30. července, texty je třeba zaslat do 8. září 2016. Výsledky soutěže budou známy 30. září 2016.

Podrobné informace o konferenci najdete na stránkách http://www.nadaciapontis.sk/international-conference-en.