Domy na Jižní Moravě nejsou připraveny na letní parna

Pouhé 1 % budov v Jihomoravském kraji je připraveno na intenzívní a častá horka a sucha. Nová studie analytického centra Glopolis a společnosti Porsenna přináší doporučení pro kraj, místní samosprávy, developery i širší veřejnost,  jak domy přizpůsobit sílící klimatické změně.

Změna klimatu zásadně ovlivní náklady na provoz budov (1). Do roku 2060 náklady spojené s lidským zdravím a snižující se produktivitou lidské práce narostou až 44násobně.. S postupující změnou klimatu budou ubývat vodní zdroje a tím poroste cena vody. U nepřipravených domů výrazně vzrostou také výdaje za elektřinu nutnou na dodatečné chlazení domu technikou.

Studie přináší cenné poznatky. Konkrétní doporučení, jak budovy připravit na stále se zvyšující teploty a možné výpadky dodávek vody, budeme moci uplatnit i v rámci projektů, které nyní řešíme,“ dodává náměstek primátora města Brna pro územní rozvoj Martin Ander (SZ).

Autoři studie doporučují před každou stavbou či rekonstrukcí prověřit tepelnou stabilitu budov. Kontrola spotřeby energie a vody by měla být centrální, spotřebiče ekologicky šetrné. Důležitá je volba vhodných materiálů, ideálně dřeva i světlejší barvy oken, střech, fasády i dlažby. Části budov můžou odstínit sluneční kolektory nebo fotovoltaické panely. Ve městech by se kromě nové zástavby měla objevovat i nová zeleň a to i na střechách domů. Pro lepší hospodaření s vodou je kromě běžných spořících prvků, jako jsou baterie či čeřiče, vhodné využívat šedou a dešťovou vodu pro splachování, či využívat dešťovou vodu pro zalévání.

Důkladná renovace budovy s využitím inovativních technologií a integrací zeleně je sice investičně nákladná, přináší ale výrazně vyšší úspory provozních nákladů během celého roku,“ uvedl Vítězslav Malý ze společnosti PORSENNA o.p.s.

Kvalitně navržené rodinné a bytové domy v našich podmínkách vůbec chlazení nepotřebují, špatně navržené budovy se bohužel přehřívají. Opatření zabraňující přehřívání tak musí kombinovat využití těžké hmoty konstrukcí budovy, zateplení domu, instalaci vnějších stínících prvků a až v případě nutnosti i instalaci klimatizace,” vysvětluje Michal Čejka z aliance Šance pro budovy.

Bližší informace poskytnou:

Vítězslav Malý, PORSENNA,  606 072 121, maly@porsenna.cz

František Marčík, Glopolis, 773 687 862, marcik@glopolis.org

Poznámky:

(1): Studii, která obsahuje řadu doporučení, jak se připravit, iniciovalo analytické centrum Glopolis a zpracovala ji společnost Porsenna. Podle ní je na změnu klimatu připraveno pouze zmíněné 1 % všech budov na Jižní Moravě, 7 % budov je připraveno částečně, přibližně 15 % budov spíše nepřipraveno, 75 % nepřipraveno vůbec a 2 % budov adaptovat nelze.

http://glopolis.org/wp-content/uploads/cs/clanky/tz-zmeny-klimatu-v-cr-vlny-veder-sucho-vyrazne-mene-snehu-na-horach/

(2): Průměrná teplota v Česku do roku 2060 stoupne až o 2,5 stupně, vzroste počet tropických dní a nocí. Zejména na jižní Moravě bude víc suchých období, ve městech se výrazněji projeví tzv. tepelný ostrov, kdy je v některých čtvrtích tepleji, než v jejich okolí. Rostoucí teploty zvyšují úmrtnost starších lidí, zhoršují stav některých pacientů, snižují produktivitu práce zaměstnanců i studentů. Podle údajů OSN v budovách trávíme 90 % času, i proto je žádoucí, aby se budovy na změnu klimatu připravily.

Studie připravenosti budov v Jihomoravském kraji na změnu klimatusoubor

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.