Česko potřebuje antifosilní zákon, EU zpřísnit emisní závazky

Evropská komise navrhla odložit revizi snižování emisí skleníkových plynů za rok 2018. Analytické centrum Glopolis míní, že evropskou klimatickou politiku je třeba zpřísnit už teď, a apeluje na českou vládu, aby přijala antifosilní zákon. 

Antifosilní zákon předkládá ministerstvo životního prostředí v čele s Richardem Brabcem (ANO), ministerstvo průmyslu je k normě zdrženlivé.

„České republice by prospělo brzké přijetí zákona,“ říká Klára Sutlovičová z analytického centra Glopolis. Dodává, že snižování emisí přispívá také ke vzniku nových pracovních míst.

Vláda se zavázala k přijetí antifosilního zákona v koaliční smlouvě. Zákon má stanovit tempo, jakým bude ČR postupně omezovat spotřebu uhlíkatých paliv.

Glopolis ve shodě s Hnutím Duha a dalšími českými nevládními organizacemi míní, že přijetím zákona by ČR přispěla k naplňování nové globální dohody o ochraně klimatu z Paříže.

V Paříži se mezinárodní společenství zavázalo zastavit oteplování Země na 1,5 stupni Celsia. Dohoda začne platit po ratifikaci 55 signatáři zodpovědnými za 55 % světových emisí skleníkových plynů.

Stejně jako další evropské nevládní organizace Glopolis polemizuje s aktuálním přístupem Evropské komise, podle níž před dvěma lety odsouhlasené cíle snížení emisí skleníkových plynů pro rok 2030 není potřeba zpřísnit.

„Evropská klimatická politika léta přešlapuje na místě, zatímco Čína, Japonsko, USA nebo třeba Chile masívně investují do čistých zdrojů energie,“ říká Klára Sutlovičová, která v Glopolisu vede program Energetika a změna klimatu.

Evropská Unie by podle nevládních organizací měla v souladu s pařížskou dohodou snížit do roku 2030 emise nejméně o 55 % oproti roku 1990, nikoliv jen o 40 %, jak zní nynější závazný cíl EU.