Výběrové řízení: hledáme účastníky na seminář o férovém zdanění v Kodani

Analytické centrum Glopolis vypisuje výběrové řízení na dvě místa na semináři Training of Trainers v dánské Kodani.

Seminář je součástí mezinárodního projektu Tax Justice Together, jehož cílem je uvést téma férových daní evropské veřejnosti a směřovat k progresivní změně globálních a mezinárodních daňových pravidel způsobem, který je spravedlivý i pro rozvojové země. Seminář je nabízen partnerským organizacím projektu a zúčastní se ho na 30 expertů a dobrovolníků z celého světa.

Seminář proběhne 13. −21. února 2016.

Účastníkům hradíme dopravu, ubytování a stravu po celou dobu trvání semináře.

Seminář má tři klíčové oblasti vzdělávání:

 • Tréninkové a facilitační dovednosti – zjistíte, jak efektivně pořádat poutavé semináře;
 • Férové daně – budete mít možnost sdílet své znalosti s experty a dobrovolníky;
 • Kampaňové dovednosti – dozvíte se, jak budovat účinné kampaně o férových daních.

Plný program semináře je k dispozici zde:

http://www.globalplatforms.org/denmark/training-trainers-tax-campaign-3

Nabízíme:

 • Cestu do Kodaně na zajímavý seminář o férovém zdanění s mezinárodní účastí;
 • Uhrazení nákladů spojených s cestou, ubytováním a stravou;
 • Spolupráci na mezinárodní kampani o férovém zdanění v rámci Glopolis;
 • Posílení vašich organizačních, prezentačních a kampaňových dovedností;
 • Prostor pro realizaci vašich kreativních nápadů.

Požadujeme:

 • Plynná angličtina a dobré prezentační schopnosti;
 • Zájem o téma, spolehlivost;
 • Časové možnosti pro účast na semináři v Kodani v plném rozsahu;
 • Časové možnosti pro efektivní spolupráci s týmem Glopolis po účasti na semináři a pro přípravu vlastních seminářů a jiných aktivit;
 • Spolupráce s týmem Glopolis na přípravách jarních národních tréninků a poté do června 2016 uspořádat min. jednu aktivitu k tématu férového zdanění (s podporou Glopolis).

Výběrové řízení je dvoukolové a otevřené všem zájemcům. Potencionální uchazeči musí napsat hodnotovou esej v českém jazyce na téma:

„Proč si myslím, že je téma férového zdanění a agresivní daňové optimalizace důležité i pro Českou republiku a co s tím mohu jako jednotlivec udělat?“

V maximálním rozsahu 3 normostran (1 normostrana je 1800 znaků včetně mezer)

Eseje a strukturovaná CV prosím zašlete nejpozději do půlnoci dne 3. 1. 2016 na adresu: „vnoucek@glopolis.org“:mail:vnoucek@glopolis.org

Vyhodnocení esejů proběhne v druhém týdnu roku 2016, ze zaslaných esejí vybereme nejlepší uchazeče.

Autoři nejlepších esejí budou pozváni na osobní pohovor v českém a anglickém jazyce, který se uskuteční do 15. 1. v Praze.

Výsledky výběrového řízení oznámíme nejpozději v pondělí 18. 1. 2015

Případné dotazy směřujte na  „vnoucek@glopolis.org“:mail:vnoucek@glopolis.org