Aktualizovaný návrh pařížské klimatické dohody

Dnes ráno byl dle příslibu zveřejněn aktualizovaný návrh budoucí pařížské dohody.

Draft je shrnutím dosavadních postupů ve vyjednáváních. Za minulé tři dny se cca padesáti stránkový draft zkrátil o pouhé čtyři strany. Posun nastal v některých tématech, například v části věnované adaptaci či článku 3.1, který se věnuje dlouhodobému cíli, je nyní jasnější a realizovatelnější a představuje konkrétní možné body, které by dlouhodobý cíl mohl zahrnovat. Text takového znění odpovídá úrovni, kterou budou ministři na závěr konference potřebovat.

Ovšem podobný posun nenastal u většiny zbývajících částí smlouvy. Vyjednavači a moderátoři by se v následujících dvou dnech měli snažit předkládat jasné a kompromisní návrhy. Proces pilování textu se musí výrazně zrychlit, což se neobejde bez politického řízení. Z toho důvodu je klíčové, aby vyjednavači na konci týdne předali francouzskému předsednictví co možná nejjasnější text, aby ministři, kteří převezmou vyjednávání od vyjednavačů, pracovali s textem, který bude obsahovat co nejméně kontroverzních a nepropracovaných částí.

Plné znění: http://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/in-session/application/pdf/_adp_compilation_3dec15.pdf

Kontakt: František Marčík, marcik@glopolis.org +420773687862