Jak si stojí Česká republika v naplňování SDGs

24.9.2015
Připravili jsme pro vás stručné shrnutí ze zprávy vydané Bertelsmannovou nadací,  v němž se dozvíte, jak si stojí Česká republika v naplňování tzv. cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Připojili jsme také odkaz na celou studii, kde můžete zjistit, jak si vedou další bohaté země.

Obecný přehled

Na základě všech dimenzí tzv. indexu SDGs obsadila Česká republika 24. místo z celkových 34 zkoumaných zemí. U osmi indikátorů z celkových 34 použitých ve studii se ČR dostala mezi nejsilnější desítku zemí OECD, u šesti indikátorů pak dokonce mezi nejlepší pětku. Výkon ČR však zaznamenává značné výkyvy i směrem dolů. U 14 indikátorů se země umístila ve spodní třetině zemí, pěti indikátory se pak zařadila mezi pětici nejslabších zemí.

Silné stránky

Češi se umístili jako druzí za Japonskem v dosaženém vzdělání, kdy 92,8 % z nich ukončilo alespoň střední školu. Česká republika učinila chvályhodné kroky v potírání chudoby ve všech jejích formách (cíl 1). Relativně nízký počet Čechů, celkem 5,2 % (jedná se o nejnižší míru v této studii) žije pod hranicí chudoby. V tomto údaji dosahuje Česko mnohem lepšího výsledku, než představuje 11,5% průměr OECD. Stejně tak pokud jde o propast chudoby (jedná se údaj v procentech zachycující moment, kdy průměrný příjem chudých spadá pod hranici chudoby), kde se ČR umístila mezi 10 nejlepšími zeměmi OECD. V hrubé tvorbě fixního kapitálu (25,3 % HDP) se ČR umístila na pátém místě a relativně progresivní tzv. poměr Palma (0,9), který znázorňuje vzdálenost mezi nejbohatšími a nejchudšími 10 % obyvateli země, ji posunul na čtvrté místo s tím, že některé politiky napomáhají snižovat nerovnosti (cíl 10).

Slabé stránky

Další indikátory v cíli 10, jako je PISA index znázorňující ekonomický, sociální a kulturní status, však narušují doposud idylický obrázek České republiky. Konkrétně v PISA indexu se ČR umístila na 30. místě ze 34 zemí OECD. Aby mohl být cíl 10, jehož smyslem je snížení nerovnosti jak v rámci jednotlivých zemí, tak mezi nimi, skutečně naplněný, bylo by třeba zásadní politické akce, která by zajistila, aby příležitosti na vzdělání nebyly limitovány socioekonomickým statusem. ČR si vede špatně také ve znečištění vzduchu, kde obsadila 32. pozici. Mnoho Čechů dýchá vzduch, jehož úroveň znečištění přesahuje bezpečnostní hranice stanovené WHO, zatímco polovině všech zemí OECD se ve stejném roce tyto hranice podařilo dodržet. Země také neposkytuje dostatečnou ochranu některým druhům ptactva, 52 % druhů je ohroženo (což je více než dvojnásobek oproti průměru OECD, který činí 22 %). Znepokojující také je, že ČR se umístila mezi spodní pěticí zemí, pokud jde o korupci ve veřejném sektoru a energetickou náročnost primárních zdrojů (7, 1 petajoulů na HDP).

Více si můžete přečíst ve studii „Sustainable Development Goals: Are the rich countries ready?„:https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_NW_Sustainable-Development-Goals_Are-the-rich-countries-ready_2015.pdf