TZ: Doporučení ministru Lubomíru Zaorálkovi ke společné pozici EU k Třetí mezinárodní konferenci o financování rozvoje v Addis Abebě

25.5.2015
PRAHA, 25. 5. 2015 - Na zítřejším jednání v Bruselu bude Rada ministrů zahraničí (FAC) schvalovat společnou pozici k nadcházející mezinárodní konferenci o financování rozvoje, která proběhne 13. - 16. července v etiopské Addis Abebě. FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci ve svém dopisu ministru Zaorálkovi představilo sadu doporučení, která by ČR v rámci vyjednávání společné pozice EU měla prosazovat.

Mezi konkrétní doporučení, která FoRS ve svém dopise ministru zahraničí představil, patří například podpora vytvoření mezivládního panelu pro daňové otázky v rámci OSN, vytvoření mezinárodního insolvenčního mechanismu pro oddlužení či opětovné potvrzení kolektivního závazku EU poskytovat na rozvojovou pomoc 0,7 % HND, kterého nebylo do roku 2015 dosaženo.

„Posílení role rozvojových zemí při rozhodování o mezinárodních pravidlech v oblasti daní a oddlužení je klíčové pro jejich schopnost mobilizovat své vlastní zdroje pro rozvoj. Společná pozice Evropské unie by podle našeho názoru měla zároveň potvrdit cíl EU pro oficiální rozvojovou spolupráci a rozšíření financování rozvoje. Doufáme, že ČR podpoří společný postoj unie, který bude progresivní a půjde tímto směrem,“ říká Ondřej Kopečný, předseda správní rady FoRS.

Konference v Addis Abebě je pro mezinárodní společenství zásadní jednak pro úspěšné schválení nového rozvojového rámce po roce 2015 v září letošního roku, ale i pro úspěch jednání o klimatických změnách v Paříži, která proběhnou v prosinci.

„Celkové znění dopisu a doporučení FoRS“ soubor ke stažení.

Kontakty

Ondřej Kopečný, předseda Správní rady FoRS a zástupce ředitele organizace Glopolis, „kopecny@glopolis.org“:mail:kopecny@glopolis.org, (+420) 603 919 012

Katarína Šrámková, Policy officerka FoRS, „katarina.sramkova@fors.cz“:mail:katarina.sramkova@fors.cz, (+420) 774 736 700

Poznámky:

(1) FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí. FoRS bylo založeno patnácti NNO v roce
2002. Nyní sdružuje téměř 60 nevládních neziskových organizací, mezinárodních organizací, univerzit a dalších institucí. Bližší informace: http://www.fors.cz/

(2) Více informací o tématu financování nových Cílů udržitelného rozvoje naleznete zde:
http://bit.ly/1ds6OC1„: http://www.fors.cz/wp-content/uploads/2015/03/TRIALOG-Policy-Digest_financovani_cs.pdf