Evropský parlament by měl důkladně prošetřit daňové úniky

Analytické centrum Glopolis se připojilo k výzvě 34 neziskových organizací, které vyzývají členy Evropského parlamentu, aby podpořili návrh na vytoření komise pro vyšetřování údajných přestupků a nesprávných úředních postupů v daňové oblasti.

Znění dopisu

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče Evropského parlamentu,

skandál „Luxembourg leaks“ a nedávné šetření Evropské komise ukázaly na rozsah škod způsobených daňovými úniky v Evropské unii, k nimž často přispívají daňové zákony a rozhodnutí členských států EU. 

Jako evropské nevládní organizace usilující o férovější daňový systém nejen v Evropě ale i globálně, velmi podporujeme návrh na zřízení komise Evropského parlamentu pro vyšetřování údajných přestupků a nesprávných úředních postupů v implementaci evropského práva ve vztahu k rozhodnutím o daních a podobným opatřením ze strany členských států a přijetí takových doporučení, která jsou nezbytná pro zamezení agresivního daňového plánování.

Problém vyhýbání se daňové povinnosti ze strany nadnárodních společností stojí jen členské státy EU miliardy eur na straně daňových příjmů. Pro rozvojové země představují daňové úniky významnou ztrátu finančních prostředků, které by tamní vlády mohly využít na zdravotnictví, vzdělávání, a jiné veřejné služby, které jsou životně důležité pro boj proti chudobě.

Vzhledem k rostoucí nespokojnosti veřejnosti se stávajícím stavem, který velkým firmám umožňuje vyhýbat se placení daní, je důležité, aby Evropský parlament zaujal při řešení tohoto problému jasnou a rozhodnout pozici. Nejlépe členové Evropského parlamentu ukážou své odhodlání dohlédnout na Evropskou komisi a jednotlivé členské státy tím, že sami důkladně prošetří údajné porušování zákona a zformulují účinná doporučení pro budoucí změnu pravidel. 

Vytvoření vyšetřovací komise považujeme za nezbytný první krok k širší reformě, a proto vyzýváme všechny poslance a poslankyně Evropského parlamentu o podporu tohoto návrhu. Další varianty, jako například zpracování zprávy z vlastního podnětu existující komisí, nepovažujeme vzhledem k rozsahu a hloubce daného problému za dostatečně razantní.

S pozdravem,

Ondřej Kopečný, zástupce ředitele Glopolis, Česká republika
Natalia Alonso, Deputy Director of Advocacy & Campaigns, Oxfam International
William Bourdon, President, Sherpa (France)
John Christensen, Executive Director, Tax Justice Network
Chantal Cutajar, President, OCTFI (Observatoire Citoyen pour a Transparence Financière Internationale) (France)
Caroline Dorémus-Mège, Head of Advocacy, CCFD-Terre Solidaire (France)
Vincent Drezet, Secretary General, Solidaires Finances Publiques (France)
Antonio Gambini, Research and Advocacy – Financing for Development, CNCD-11.11.11 (Belgium)
Francois Gobbe, Coordinator, Kairos Europe (Belgium)
Revd David Haslam, Convenor, Methodist Tax Justice Network (UK)
Giuseppe van der Helm, Chairman, Tax Justice Netherlands
Markus Henn, Policy Officer Financial Markets, WEED (Germany)
Heinz Hödl, Director, KOO- Coordination office of the Austrian Bishop’s Conference for Development and Mission (Austria)
Noel Hodson, Director, Tax Reconciliations (UK)
Martin Hojsik, International Campaign Manager, Tax Justice and Safe Cities, ActionAid International
Frans Mikael Jansen, Secretary General, Mellemfolkeligt Samvirke/ActionAid Denmark
Lars Koch, Director of Policy and Campaigns, IBIS (Denmark)
Jean-Louis Marolleau, Executive Secretary, Réseau Foi et Justice Afrique-Europe (France)
Sorley McCaughey, Head of Advocacy and Policy, Christian Aid Ireland
Niamh McCrea, Attac Ireland
Richard Murphy, Director, Tax Research UK
Martina Neuwirth, Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation (Austria)
Morina O’Neill, Policy Officer, Debt and Development Coalition Ireland
Jan Van de Poel, Policy Officer, 11.11.11 (Belgium)
Toby Quantrill, Principal Economic Justice Adviser, Christian Aid (UK)
Indra Römgens, Researcher Economic Justice, Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) (Netherlands)
Tove Maria Ryding, Policy and Advocacy Manager, Tax Justice, European Network on Debt and Development (Eurodad)
Ales Sifrer, Project Officer, Ekvilib Inštitut (Slovenia)
Annica Sohlström, Secretary General Forum Syd (Sweden)
Alexandra Strickner, Chairperson, Attac Austria
Jacques Terray, Vice-president, Transparency International France
Denis Viénot, Secretary General, Justice et Paix ( France)
Wiert Wiertsema, Senior Policy Advisor, Both ENDS (Netherlands)
Daria Zebrowska-fresenbet, Institute of Global Responsibility (Poland)

„Dopis na podporu vytvoření komise EP pro vyšetření daňových úniků“ soubor