Měsíčník MaPPP – červen 2014

Glopolis vydal dvanácté číslo měsíčníku MaPPP – Mapa prevence plýtvání potravinami.

Jíme očima? 

Jídlo je věc smyslů. Ačkoli chuť a čich jsou hlavními smysly spojené s jídlem, zdá se, že nás obchodníci navedli, abychom potraviny soudili očima. Nyní se díváme spíše na vzhled zeleniny a ovoce a vyhazujeme jídlo po datu spotřeby bez toho, abychom si k němu přičichli. To ale má za následek spoustu zbytečně vyhozeného jídla do popelnic. Velkým krokem dopředu je tedy iniciativa některých evropských supermarketů, které nám nyní dávají možnost vybrat si i „nevzhledné“ kusy nebo to že EU přehodnotí datum min. trvanlivosti u některých potravin.

Více informací naleznete v novém vydání MaPPP.

„Červnové vydání MaPPP“ soubor ke stažení