Příprava společného projektu s norskou organizací FoRUM

Glopolis ve spolupráci s organizací CDE (Centrum pro dopravu a energetiku) získaly grant od Nadace Partnerství z fondu NNO (www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz). Hlavním cílem projektu je posílení partnerství organizací Glopolis a Centrum pro dopravu a energetiku (CDE) s norskou organizací ForUM a jejími členy a příprava společného projektového záměru v rámci FNNO. Hlavní aktivitou předkládaného projektu je třídenní cesta dvou zástupců Glopolis a CDE do Norska.Díky návštěvě zástupců organizací Glopolis a Centrum pro dopravu a energetiku v norské organizaci ForUM v Oslu byla podána společná tématická žádost o grant v rámci FNNO a také byla podepsána dohoda o spolupráci.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.