Měsíčník MaPPP – květen 2014

Glopolis vydal jedenácté číslo měsíčníku MaPPP – Mapa prevence plýtvání potravinami.

V květnovémčísle si připomeneme tzv. pyramidu potravinového odpadu, kterou jsme poprvézmínili v prosincovém VI. vydání MaPPP. Pokud se nám nepodaří předcházetvzniku potravinového odpadu, máme stále mnoho zajímavých možností, jaks ním dále nakládat, a na ty se podíváme v tomto vydání. Od mrazicíchboxů přes bioplynky až po kompostování. Také se dozvíme, že v našem jídlese skrývá nejen velké množství vody, energie a práce, ale i fosfor. A proč jetento prvek tak důležitý?

To vše se dozvíte v „květnovém XI. čísle MaPPP“ soubor.