Regionální konference FAO o plývtávní potravinami

Od 2. do 4. dubna 2014 proběhlo 29. zasedání Regionální konference FAO v Rumunsku, kde měl proslov i zástupce České republiky.

Příspěvek ČRpřednesl vedoucí delegace na 29. zasedání Regionální konference FAO Ing. PetrJežek, ředitel odboru zahraničně obchodní spolupráce pověřený řízením sekcevnějších vztahů.

V rámciKonference proběhl ministerský kulatý stůl na téma ztrát a plýtvánípotravinami v Evropě a Střední Asii. K tématu vystoupila řadastátů, zástupci neziskového sektoru i komisař pro zemědělství Ciolos. Nad rámecspolečných prohlášení EU vystoupil na ministerském kulatém stolu vedoucídelegace ČR s příspěvkem o situaci v ČR a pohledem ČR na situaciv regionu. Ve shodě s dalšími příspěvky označil plýtvaní potravinamiza morálně nepřijatelné. V ČR s vyspělým agropotravinářským sektoremnedochází tolik ke ztrátám při produkci, ale spíše k plýtvání, za kteréjsou odpovědné domácnosti.

KomisařCiolos připomněl, že je třeba vyvážit neplýtvání potravinami a bezpečnostpotravin. V žádném případě nesmí dojít k ohroženízdraví spotřebitelů. Zmínil reformu CAP a její pozitivní vliv na potravinovýřetězec a drobné zemědělce. Méně rozvinuté státy (například Albánie aÁzerbájdžán) zdůraznily, že potřebují hlavně rozvinout infrastrukturu (sklady,balírny) a zvýšit produktivitu. Státy EU často zmiňovaly osvětové programy,podporu fungování potravinových bank a zejména nutnost dalšího výzkumuv této oblasti.

Závěremkulatého stolu bylo, že jsou nutné koordinované a rozhodné akce a v mnohapřípadech bude vhodné zapojit soukromý sektor. Bylo rovněž zdůrazněno, žechování spotřebitelů je jen částí problému a jako problematické převažujezejména v rozvinutějších zemích. Významné ztráty potravin se vyskytujív méně rozvinutých státech zejména během produkce, skladování, přepravy azpracování a to i vinnou špatné infrastruktury. Ministři a delegátivyzvali FAO, aby posílilo svou analytickou práci s cílem pochopit příčiny ztráta plýtvání potravinami a pomoci zemím při budování jejich vlastníkapacity pro získávání hodnotnějších statistik a dat. Je třeba zvýšitpovědomí problematice a zavést vhodné politické zásahy ke zmírnění dopadu ztráta plýtvání potravinami na potravinové zabezpečení a příjmy drobnýchzemědělců v regionu.

Více se také dočtete na stránkách „FAO“: http://www.fao.org/news/story/en/item/219025/icode/.