Žáci bojují proti dopadům produkce palmového oleje

Žáci základní školyZbiroh v rámci Dne Země zhlédli film Zelená poušť a zjistili, jak a pročse pěstuje palma olejná. V rámci navazující doprovodné aktivity se navícrozhodli zasadit o práva orangutanů, kteří při kácení lesů v Indonésii aMalajsii přichází o domov.

Základní škola Zbirohstejně jako mnoho škol po celé České republice slavila Den Země. Zorganizovalacelou řadu zajímavých aktivit, mezi něž patří i promítání filmu Zelená poušť.Film odhalil dopady pěstování palmy olejné na životní prostředí a místníkomunity v Indonésii, kde se tato plodina nejvíce pěstuje. Žáci vyrobilitaké naučné plakáty, které vyvěsili u obchodníků a na školní chodbě a které setaké objeví na „ekoshow“ v místním kině 6. května 2014.

Učitelka EKOškoly AndreaTláskalová říká: „Máme velikou radost, že se 274 žáků a pedagogů dobrovolnězavázalo k tomu, že nebudou kupovat výrobky, které obsahují právě palmovýolej, i když je mají žáci velice rádi, tak orangutany mají raději.“

 Navíc byla celá akcedůkazem toho, že jsou žáci aktivní a kritické myšlení jim není cizí: „děti,které dostaly čokoládová vajíčka ještě od Velikonoc, přišly se stížností, že v tomvajíčku je palmový olej, a ať už je příště jídelna nekupuje.“

Proč bojují žáci proti dopadům pěstování palmy olejné?

Palmový olej jenejpoužívanějším rostlinným olejem na světě, a přesto o jeho přítomnosti vevýrobcích denní spotřeby lidé často ani netuší. Obsažen je v poloviněbalených produktů: v kosmetických výrobcích, čokoládách a zmrzlinách,smaží se na něm mnoho pochutin, jako jsou bramborové chipsy a buráky, čím dál častějije také součástí biopaliv. Vzhledem k jeho velké spotřebě a skutečnosti, žepěstování palmy olejné je rychlé a finančně méně nákladné, vzniká silný tlak nazvyšování produkce tohoto oleje. To vše však na úkor zemí, odkud pochází, tedypředevším Indonésie a Malajsie. Obě země nyní čelí mnoha sociálním aekologickým problémům. Rozsáhlá výroba vede k odlesňování pralesů, následnéredukci biodiverzity a mizení ohrožených druhů, jako jsou orangutani.Nedokonalá místní legislativa také umožňuje investorům zabírat půdu lidem, kterýmpatřila po celé generace a pro něž je jediným zdrojem obživy. Ačkoliv místnímobyvatelům bývá nabídnuta práce na plantážích, odměna za ni je často nízká. To pakmůže vést rodiny k tomu, aby na plantáže posílaly pracovat i děti atěhotné ženy. Intenzivní pěstování palmy olejné navíc vyčerpává půdu. Potravinová bezpečnost lidí v jihovýchodní Asii je tedyohrožena. A konečně ničení lesů a rašelinišť přispívá ke změně klimatu, kteráse přímo týká nás všech.