Měsíčník MaPPP – Únor 2014

Glopolis vydal osmé číslo měsíčníku MaPPP – Mapa prevence plýtvání potravinami.

Nápady chycené v sítích

Dialog, výměna názorů a spolupráce přinášejí smysluplné nápady i výsledky. Dokazuje to pokrok v oblasti DPH pro darování potravin, kterého bylo dosaženo v rámci spolupráce různých aktérů. Doufejme, že podobné iniciativy přinese i rok 2014. Inspiraci pro další přínosnou aktivitu přináší například závazek britských obchodních řetězců, po jejichž vzoru by mohly české supermarkety zveřejňovat množství vyhozených potravin a hledat cesty, jak předcházet vyhazování jídla. Začtěte se do únorového MaPPPu, v němž se dozvíte více a zároveň načerpáte inspiraci, jak využívat Twitter ke sledování informací o plýtvání jídlem.

Více informací naleznete v novém vydání MaPPP.

„Únorové vydání MaPPP“ soubor kestažení