Media brief: Vývoj cen potravin a hrozící hladomor ve Středoafrické republice

Glopolis vydává pravidelný brief pro média, ve kterém přináší nejen pravidelný přehled vývoje cen potravin, ale také informace o humanitární krizi a hrozícím hladomoru ve Středoafrické republice.

Prosincový media briefing Glopolis o cenách potravin přináší pravidelný přehled vývoje cen světových potravin, kde například upozorňujeme na rostoucí cenu olejnin kvůli zvyšující se poptávce po palmovém oleji. 

Nemůžeme vynechat informace o vážné humanitární krizi a hrozícím hladomoru ve Středoafrické republice, protože tato země má po celou dobu své existence vnitřní politické problémy, a proto nestojí příliš v popředí zájmu médií. Přesto dnes okamžitou pomoc potřebuje více jak čtvrtina populace. 

Mapa nestabilní potravinové bezpečnosti pak ukazuje, které další státy řeší napjatou potravinovou situace a proč tomu tak je.

„Media brief“ soubor ke stažení