TZ: Výzva komisaři pro obchod Evropské komise: Produkce cukru v Kambodži nesmí ohrožovat lidská práva

Produkce třtinového cukru v Kambodži připravuje tisíce místních lidí o zdroj obživy i o domovy. Na situaci upozorňují evropské neziskové organizace Peuples Solidaires a ActionAid. Obracejí se na občany EU, aby připojili svůj podpis pod výzvu k neodkladnému řešení situace (1). Výzva je adresovaná Karlu de Guchtovi, komisaři pro obchod Evropské komise.

Kambodža spadá pod obchodní opatření Evropské unie z roku 2001 označované jako „Vše kromě zbraní“ (Everything But Arms, krátce EBA), které mělo zaručit tzv. nejméně rozvinutým zemím světa (LDCs), preferenční bezcelní přístup na jednotný trh EU pro všechny produkty kromě zbraní a střeliva. Cílem opatření je postupně včleňovat tyto země do globální ekonomiky a tím podpořit jejich rozvoj. Jak však ukazuje případ rychle rostoucího cukrového průmyslu v Kambodži, dobrý úmysl se ne ve všech případech dočkal naplnění.

Výhodné podmínky pro vývoz, zaručené EU, přilákaly do Kambodži řadu společností, které zde investují do cukrového průmyslu. V souvislosti s těmito investicemi roste poptávka po vhodné půdě a v zemi dochází k nucenému vysídlování venkovských a domorodých obyvatel. Místní drobní farmáři jsou i se svými rodinami vytlačování z půdy, kterou zabírají zemědělsko-průmyslové společnosti. Mnohé z takto vzniklých plantáží produkují cukr výhradně pro vývoz do EU.

„Spálili vše … dokonce i rýži. Nenechali nás ji ani sklidit.“ popisuje praktiky producentů cukrové třtiny farmářka Yem Ry. Také ona, stejně jako na 12 000 dalších Kambodžanů, v posledních letech přišla o vše.

Společnosti pěstující a zpracovávající cukrovou třtinu připravují v Kambodži tisíce lidí o hlavní zdroj obživy – rýžová pole a zahrady. Dle posledních údajů již zabraly více než 11 500 hektarů půdy. Zábory přitom často probíhají formou násilí, výhružek, či bezdůvodného zatýkání.

Evropské neziskové organizace zahájily na podzim 2013 kampaň „Clean Sugar Campaign“ (2), jejímž cílem je přimět Evropskou komisi, aby iniciativu „Vše kromě zbraní“ v Kambodži zastavila a formálně zahájila vyšetřování. Kampaň podpořilo také analytické centrum Glopolis, které zveřejnilo text výzvy na svých webových stránkách.

Kontakt pro média:

Ingrid Dečmanová, mediální koordinátorka, „mitackova@glopolis.org“:mail:mitackova@glopolis.org, tel.: 774 530 377

Christine Maritzová, analytička Potravinové bezpečnosti, „maritz@glopolis.org“:mail:maritz@glopolis.org, tel.: 773 338 189

Poznámky pro editory:

(1)Text výzvy v češtině naleznete na stránkách analytického centra Glopolis: http://glopolis.org/wp-content/uploads/cs/clanky/nalehava-vyzva-komisari-pro-obchod-evropske-komise-produkce-cukru-v-kambodzi-nesmi-ohrozovat-lidska-prava/

(2)Informace o kampani „Clean Sugar Campaign“ (v angličtině) na http://www.cleansugarcampaign.net/

(3)Glopolis je nezávislé analytické centrum (think-tank) se zaměřením na globální výzvy a příslušné odpovědi České republiky a EU. Ve spolupráci s těmi, kteří utvářejí politiku, byznys a veřejné mínění, je naším dlouhodobým cílem zlepšit politickou kulturu a přispět k přechodu na chytrou ekonomiku, k energetické a potravinové zodpovědnosti.