Měsíčník MaPPP – Prosinec 2013

Glopolis vydal šesté číslo měsíčníku MaPPP – Mapa prevence plýtvání potravinami.

Můžeme se udržet na vrcholu pyramidy?

Můžeme se udržet na vrcholu pyramidy?

K pochopení cesty ze spletitých problémů může někdy dopomoci jednoduchý koncept nebo diagram. Jedním z takových konceptů je i Pyramida potravinového odpadu (viz strana 2), která nabízí řešení pro plýtvání jídlem v pěti na sebe navazujících krocích. Na vrcholu pyramidy se nachází krok jedna – vyvarovat se plýtvání potravinami, který je vyjádřen slovem REDUKOVAT. Znamená to vyhnout se nadprodukci a přílišnému nakupování. Pokud se tento krok přeskočí, nabízí se cesta darováním jídla potřebným. Není-li možné zůstat ani na této úrovni pyramidy, je zde její třetí rovina – použití nezkonzumovaného jídla jako krmiva pro hospodářská zvířata.

V prosincovém čísle MaPPPu bychom vás chtěli povzbudit, abyste se snažili držet na vrcholu pyramidy. Zároveň vám přinášíme i příklady, které ilustrují naplnění pater nižších.

Více inspirace naleznete v novém vydání MaPPP.

„Prosincové vydání MaPPP“ soubor ke stažení