Naléhavá výzva komisaři pro obchod Evropské komise: Produkce cukru v Kambodži nesmí ohrožovat lidská práva

Společnosti pěstující a zpracovávající cukrovou třtinu připravují v Kambodži tisíce lidí o hlavní zdroj obživy – rýžová pole a zahrady. Glopolis podpořil aktivity evropských neziskových organizací, které sbírají podpisy pod výzvu adresovanou komisaři pro obchod Evropské komise, Karlu de Guchtovi, aby inicioval neodkladné řešení situace.

V posledních letech získaly soukromé společnosti zaměřené na pěstování a zpracování cukrové třtiny do užívání 75 000 hektarů pozemků. Důsledkem jsou vyhrůžky, násilí, zabírání půdy, ničení vesnic, bezdůvodné zatýkání a utrpení tisíců osob. Situaci dále zhoršilo přijetí evropské iniciativy Vše kromě zbraní (Everything But Arms, EBA), která, ve snaze podpořit rozvoj, nejchudším zemím světa zaručuje preferenční bezcelní přístup na jednotný trh EU. Tato iniciativa sice vznikla s nejlepšími úmysly, v současnosti však bohužel vede k závažnému porušování lidských práv. Evropská komise doposud tuto iniciativu nezastavila, ani formálně nezahájila vyšetřování porušování lidských práv. Chcete-li, aby byly podniknuty skutečné kroky k nápravě, připojte pod tuto naléhavou výzvu svůj podpis.

Potřebujeme získat co nejvíce podpisů, abychom přesvědčili Evropskou komisi o nutnosti podniknout potřebné kroky.

Chcete vědět více o pěstování cukrové třtiny v Kambodži a jejích dopadech? Krvavý cukr made in Cambodia Vám odhalí více: http://glopolis.org/wp-content/uploads/cs/clanky/cukrova-horecka-v-kambodzi-aneb-je-libo-krvavy-cukr-made-cambodia/

„Připojte ještě dnes svůj podpis pod naši Výzvu za neodkladné řešení situace v Kambodži. Text výzvy spolu s formulářem k podpisu naleznete na stránce ActionAid Italy“: http://firmacontrolafame.actionaid.it/urgent_appeal_cambodia/?sc=CZ

Text výzvy v češtině:

Adresát: Karel de Gucht, komisař pro obchod Evropské komise.

Vážený pane komisaři,

„Spálili vše … dokonce i rýži. Nenechali nás ji ani sklidit.“ Na tento rozhořčený výrok plný zoufalství Vás chci upozornit.

Je to volání paní Yem Ry. Ona, stejně jako tisíce dalších Kambodžanů, v posledních letech přišli o vše. Dvanáct tisíc postižených osob, dvě zničené vesnice a více než jedenáct tisíc hektarů zabraných rýžových polí a zahrad: to je obraz situace v Kambodži, kde firmy zaměřené na pěstování a zpracování cukrové třtiny vytvářejí atmosféru násilí, přičemž porušují lidská práva a připravují venkovské komunity o jejich půdu.
K tomuto porušování lidských práv vede systém preferenčního přístupu na trhy EU, který zavedla iniciativa Vše kromě zbraní (EBA).

Apeluji na Vás, aby EU:

  • bezodkladně zahájila vyšetřování porušování lidských práv v souvislosti se získáváním koncesí k hospodářskému využívání půdy za účelem produkce a vývozu zemědělských komodit do Evropské unie.
  • dočasně pozastavila platnost výhod vyplývajících ze schématu EBA pro dovoz zboží z Kambodže, v souvislosti s nímž dochází k vážnému porušování lidských práv, a to do doby, dokud nedojde k nápravě.

Děkuji Vám za pozornost a doufám, že přijmete potřebná opatření k řešení této vážné situace.

S pozdravem,
[Vaše jméno]

Některá fakta o situaci v Kambodži:

  • společnosti zaměřené na pěstování a výrobu cukru již zabraly více než 11 500 hektarů rýžových polí a zahrad;
  • je známo, že policie a bezpečnostní složky používají proti místním komunitám násilí, vyhrůžky a bezdůvodné zatýkání;
  • při snaze o vypuzení obyvatel byly zcela zničeny dvě vesnice;
  • více než 12 000 osob přišlo o svůj zdroj obživy.

HARMONOGRAM MEZINÁRODNÍ MOBILIZACE

Září 2013: Francouzská partnerská organizace sdružení ActionAid s názvem Peuples Solidaires se zapojila do koalice organizující kampaň Clean Sugar Campaign a spustila ve Francii kampaň Výzva za neodkladné řešení situace v Kambodži.

Říjen 2013: Evropský komisař pro obchod reagoval na společnou kampaň organizací Peuples Solidaires a ActionAid ve Francii, přičemž přislíbil, že problematice lidských práv v Kambodži bude věnována zvláštní pozornost. Navzdory požadavkům ve Výzvě za neodkladné řešení situace v Kambodži však nebyly podniknuty žádné konkrétní kroky.

Listopad 2013: Koalice Peuples Solidaures-ActionAid France zaslala evropskému komisaři pro obchod odpověď, v níž zdůrazňuje nutnost pozastavení programu „Vše kromě zbraní“ v Kambodži, dokud nebude vyšetřeno porušování lidských práv související s poskytováním koncesí k hospodářskému využívání půdy.

Dosud Výzvu za neodkladné řešení situace v Kambodži podepsalo téměř 60 000 Kambodžanů a Evropanů.

Více informací naleznete ve studii Bittersweet Harvest, kterou si můžete stáhnout (pouze v angličtině) na stránkách organizace „Equitable Cambodia“: http://www.equitablecambodia.org/website/ ve složce New Archive na níže uvedeném odkazu http://www.equitablecambodia.org/newsarchives/docs/Bittersweet_Harvest_Final.pdf