Pozvánka na přednášku Jozefa Pecha

Dovolujeme si sdílet pozvánku na přednášku Jozefa Pecha z AV ČR na téma Co nám říkají vědci o změně klimatu.

Termín:

29. 10. 2013 od 19:30

Místo:

Vysoká škola ekonomická, Nám. W. Churchilla, Praha, místnost RB 212

Srdečně vás zveme na přednášku Jozefa Pecha z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR na téma: Co nám říkají vědci o změně klimatu? Nejdůležitější poznatky nové zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC).

Vstup zdarma.

Přednášku pořádá Klimatická koalice a studentská organizace Oikos.

http://www.zmenaklimatu.cz/cz/akce/1355-co-nim-rikaji-vedci-o-zmene-klimatu