TZ IPCC: O změně klimatu víme stále více

Tisková zpráva Klimatické koalice, která vznikla ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze.

27.9.2013, Praha – Vědci mají nyní více jak 95 procentní jistotu, že za většinu probíhající klimatické změny mohou lidé. V případě neodkladného a razantního snížení emisí máme stále možnost udržet globální oteplení pod 2 stupni Celsia, uvedl ve své nejnovější zprávě Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC).

První desetiletí 21. století bylo nejteplejším od roku 1850 a to i přesto, že se rychlost oteplování ovzduší v poslední době mírně zpomalila, zato se více oteplovaly hlubiny oceánů a zrychlovalo se ubývání ledu v Grónsku a Antarktidě [1]. Oceán se nebezpečně okyseluje a jeho hladina stoupá stále rychleji.

„Závěry nové IPCC zprávy se nijak podstatně neliší od předchozích zpráv a nevybočují z jejích předchozích odhadů, což je dobře a svědčí to o robustnosti výsledků, které pro tuto zprávu vznikly za pomoci nové generace přesnějších a podrobnějších globálních klimatických modelů, tzv. modelů Systému Země, zahrnujících nejen atmosféru a oceán, ale i další složky klimatického systému, jako je biosféra, atmosférická chemie a podobně“vysvětluje docent Tomáš Halenka z Matematicko-fyzikální fakulty UK.

„IPCC je unikátním spojením mezi politikou a vědou, jeho zprávy jsou nejvíce respektovaným zdrojem informací o změně klimatu po celém světě. Podobně jako v minulosti podnítily uzavření Rámcové úmluvy o změně klimatu a Kjótského protokolu, doufám, že i tato nová vědecká zpráva pobídne politiky k přijetí nové globální dohody v nadcházejících letech.“ řekl profesor Bedřich Moldan z Centra pro otázky životního prostředí UK.

„Prokazatelné navyšování koncentrace CO2 v atmosféře reálně vytváří „nové prostředí“ pro všechny rostliny a další zelené organismy. Doposud nevíme, zda globální ekosystém planety Země umí dostatečně rychle a masivně na tyto změny reagovat. Zásah lidstva do globálního uhlíkového cyklu je tedy zřejmý“doplňuje profesor Michal V. Marek z Centra výzkumu globální změny AV.

„Na úvod Valného shromáždění ve středu upozornil šéf OSN Pan Ki-mun představitele států na jejich závazek uzavřít do roku 2015 globální úmluvu o klimatu a zároveň je pozval na Klimatický summit, který se bude konat v New Yorku v září 2014. Dosažení závazné smlouvy se neobejde bez zřetelné politické akce a odpovědnosti. Klimatická změna je jednou z nejzávažnějších výzev současnosti.“zdůraznil Michal Broža z Informačního centra OSN.

„Pátá zpráva IPCC opět potvrdila, že se klima mění a že za to může člověk. Kolik dalších zpráv bude muset Panel ještě vydat než přijmou politici potřebná opatření? Ekonomicky i technicky přijatelná řešení existují, řada je na politicích.“ komentuje Barbora Urbanová z Klimatické koalice, platformy nevládních organizací.¨

Kontakty:

  • Mgr. Michal Broža, Informační centrum OSN, „michal.broza@osn.cz“:mail:michal.broza@osn.czl, 724 020 611
  • Doc. RNDr. Tomáš Halenka, Matematicko-fyzikální fakulta UK, „Tomas.Halenka@mff.cuni.cz“:mail:Tomas.Halenka@mff.cuni.cz, 221 912 514
  • Prof. Michal V. Marek, Centrum výzkumu globální změny AV ČR, „marek.mv@czechglobe.cz“:mail:marek.mv@czechglobe.cz, 602 54 52 21
  • Prof. Bedřich Moldan, Centrum pro otázky životního prostředí UK, „Bedrich.Moldan@czp.cuni.cz“:mail:Bedrich.Moldan@czp.cuni.cz, 603 114 338
  • MUDr. Radim Šrám, Ústav experimentální medicíny AV, „sram@biomed.cas.cz“:mail:sram@biomed.cas.cz
  • Mgr. Barbora Urbanová, Klimatická koalice, „barbora.urbanova@ecn.cz“:mail:barbora.urbanova@ecn.cz, 605 276 909

Kontakty na české vědce sdružené ve Vědeckém klimatickém fóru jsou k dispozici „zde“:http://www.zmenaklimatu.cz/cz/novinky/1344

Poznámky:

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) dnes zveřejnil shrnutí pro politické představitele (SPM) první části (WG1) páté hodnotící zprávy (AR5) na www.climatechange2013.org. Celý text první části bude zveřejněn v pondělí 30.9.2013 na stejném místě. Druhá a třetí část zprávy a její syntéza budou zveřejněny postupně v průběhu roku 2014.

Vysvětlení:

[1] Pokud se zaměříme pouze na teplotu atmosféry, je pravda, že se tempo oteplování za posledních 15 let mírně zpomalilo. Pro celkový obrázek je ovšem nutné měřit teplotu vzduchu i oceánu za delší období a vzít v úvahu i další ukazatele oteplování jako jsou stoupající hladinu oceánů a odtávání ledovců. Ty nám ukazují, že oteplování pokračuje.