Media brief: Humanitární krize v Sýrii

Glopolis vydává zářijové číslo mediálního briefu s názvem "Humanitární krize v Sýrii".

Zářijový media briefingGlopolis o cenách potravin se zabývá aktuální situací v Sýrii, kdevnitropolitický konflikt stále prohlubuje žalostné podmínky obyvatel, kteříčasto musejí opustit své domovy a stávají se závislými na pomoci mezinárodníhospolečenství. Dále se věnujeme poklesu globálních cen potravin, danémupředevším tím, že letos žádná velká producentská země nezaznamenala většípřírodní výkyv, jako je sucho nebo dlouhodobě špatné počasí. Současně nenímožné přehlédnout potravinovou krizi v západní Africe, která tento region dlouhodoběsužuje.

Více informací naleznete v briefu „Humanitární krize v Sýrii“ soubor