Výzkumná zpráva: Zodpovědná spotřeba potravin? Co to znamená?

Ve druhé polovině měsíce června provádělo analytické centrum Glopolis dotazování v ulicích města Prahy na téma zodpovědné spotřeby.

Zhruba desetiminutové rozhovory s dvaceti kolemjdoucími se zaměřovaly na četnost nakupování potravin, na kritéria výběru při nakupování, jako jsou země původu potravin, sezónnost a rozličnost odrůd ovoce a zeleniny. Diskuse s oslovenými se dotkla i témat konzumace palmového oleje, masových a mléčných výrobků v kontextu sociálně-environmentálních souvislostí. Respondenti měli možnost vztáhnout své strategie nakupování a konzumace potravin k tématům plýtvání potravinami, přejídání a rostoucí míry obezity v České republice.

„Výzkumná zpráva z šetření“ soubor ke stažení