Měsíčník MaPPP – Září 2013

Glopolis vydal třetí číslo měsíčníku MaPPP – Mapa prevence plýtvání potravinami. 

Můžeme změnit dosavadní směr a vyjít na cestu potravinového systému bez plýtvání? Uvažujeme dostatečně o stávajícím způsobu produkce, prodeje a konzumace potravin a ptáme se jak vytvořit celý systém efektivněji? Je možné v rámci potravinového systému smýšlet a jednat jinak?

Právě iniciativy, které stávající způsob nakládání s potravinami reflektují, Vám představujeme ve třetím vydání našeho newsletteru MaPPP – Mapa prevence plýtvání potravinami, jehož cílem je podpora šíření a výměny informací mezi stakeholdery působícími na území České republiky.

MaPPP Vám pomáhá

  • Seznámit se s nejnovějšími a nejinovativnějšími podnikatelskými, občanskými či politickými iniciativami, které bojují proti plýtvání potravinami v České republice i v zahraničí.
  • Získávat zajímavá data o plýtvání potravinami a souvisejících tématech.
  • Zůstat informován(a) o nadcházejících událostech týkajících se problému plýtvání potravinami.

„Zářijové vydání MaPPP“ soubor ke stažení