Výběrové řízení pro novináře: cesta do Burkiny Faso

23.8.2013
Analytické centrum Glopolis zahajuje výběrové řízení pro novináře na cestu do rozvojové země.

Vybraný novinář/ka se na konci října 2013 zúčastní spolu s novináři z dalších evropských zemí týdenního výjezdu do Burkiny Faso. Cílem cesty je poskytnout představitelům médií příležitost seznámit se s různými aspekty potravinové bezpečnosti včetně možných způsobů, jak jí dosáhnout. Vybraný novinář/ka bude mít možnost setkat se s místními farmáři a získat od nich informace (nejen) k následujícím tématům:

  • Může se Burkina Faso sama uživit?
  • Jakými způsoby se mohou farmáři z Burkiny Faso vyrovnat s klimatickými změnami? Co je to agroekologie?
  • Představuje vlna přímých zahraničních investic směřujících do afrického zemědělství šanci, nebo naopak hrozbu pro potravinovou bezpečnost v Burkině Faso?

Vhodný kandidát by měl splňovat tyto podmínky:

  • novinář/ka (ideálně se zaměřením na zahraniční, rozvojová, zemědělská témata) pracující pro deník, časopis, rozhlas či další média, nebo na volné noze a s některým z českých médií spolupracuje;
  • pokročilá znalost anglického jazyka (případně francouzského);
  • zajištění nejméně tří mediálních výstupů k tématům cesty, které budou zveřejněny v českých médiích v průběhu tří měsíců po návratu z Burkiny Faso do ČR;
  • zaslání 1) životopisu (v českém nebo anglickém jazyce) 2) krátkého motivačního dopisu (v anglickém jazyce) o délce přibližně 1 normostrany, který bude popisovat zejména dosavadní žurnalistickou praxi, motivaci pro cestu, nápady na zpracování témat, odhad mediálního dopadu zpracovaných mediálních výstupů z cesty, zájem o témata exkurze apod.  a 3) ukázek 2-3 dosavadních mediálních výstupů blízkých tématům cesty.

Životopis, motivační dopis a ukázky práce zašlete prosím elektronicky nejpozději do úterý 10. 9. 2013 Ingrid Dečmanové na e-mailovou adresu „mitackova@glopolis.org“:mail:mitackova@glopolis.org.

Do 15. 9. 2013 budou účastníci výběrového řízení informování o jeho výsledcích. 

S úspěšným kandidátem pak organizátor dojedná detaily cesty.

„Více informací o náplni a organizaci cesty (v angličtině)“ soubor