Měsíčník MaPPP – Srpen 2013

Glopolis vydal druhé číslo měsíčníku MaPPP – Mapa prevence plýtvání potravinami. 

Plýtvání jídlem je vážným a stále rostoucím problémem. Je však také velkou příležitostí ke společné aktivitě, k realizaci tvůrčích nápadů i podnikání.

Spojí-li své síly organizace z oblasti byznysu a občanské společnosti, mohou vznikat velké nápady, tak jako se to stalo v Amsterodamu, Londýně, Římě i Praze. Právě tyto počiny Vám představujeme ve druhém vydání našeho měsíčníku MaPPP.

„Srpnové vydání MaPPP“ soubor ke stažení