Měsíčník MaPPP – Mapa prevence plýtvání potravinami

Glopolis připravil první vydání newsletteru MaPPP – Mapa prevence plýtvání potravinami. Tento informační kanál vyrůstá z dynamicky se rozvíjejících činností zástupců podnikatelského i občanského sektoru. Jejich cílem je pravidelné setkávání, vzájemná výměna informací a spolupráce při podněcování aktivit, které zabraňují plýtvání potravinami.

„Je potřeba zamezit plýtvání jídlem.“ To tvrdí někteří zástupci českého podnikatelského i občanského sektoru, když hovoří o klíčových podmínkách toho, aby naše společnost byla nejen zodpovědnější, ale i udržitelnější. Zodpovědnější proto, že na světě trpí akutním hladem stále kolem 870 milionů lidí. Udržitelnější proto, že plýtvání potravinami reprezentuje fenomén plýtvání stále omezenějším množstvím vzácných zdrojů. Vyhazujeme-li jídlo, vyhazujeme spolu s ním i energii, vodu a živnou půdu, které se při pěstování a výrobě potravin spotřebovaly. Také emise skleníkových plynů vzniklé při produkci potravin se stávají vyprodukovanými zbytečně. V neposlední řade, plýtváme-li potravinami, plýtváme i penězi.

Úsilí k zajištění nulového plýtvání potravinami nesklidí své plody samo od sebe. Vyžaduje snahu zástupců všech oblastí potravinového řetězce (sektoru pěstování potravin, jejich zpracování, distribuce, prodeje, ale i sektoru cateringu), samotných spotřebitelů i tvůrců politik.

Účelem tohoto newsletteru je proto podpora šíření a výměny informací mezi stakeholdery působícími na území České republiky. Na jeho řádcích naleznete relevantní data o tématu plýtvání potravin, přehled českých i zahraničních iniciativ, které si kladou za cíl snížení množství vyhozeného jídla, a v neposlední řadě i kalendář nadcházejících událostí, které se k tématu plýtvání potravinami vážou.

„Červencové vydání MaPPP“ soubor ke stažení

„Srpnové vydání MaPPP“ soubor ke stažení