Poznámky z debaty o plýtvání potravinami

V pátek 26. dubna organizoval Glopolis debatu na téma plýtvání potravinami. Pozvání k diskusi přijali stekeholdeři různých oblastí potravinového řetězce (sektoru výroby, prodeje, potravinových bank, recyklace odpadu, kompostování i sektoru vzdělávání spotřebitelů). Účelem setkání bylo sdílení nejen informací o problému, ale i možností, jak míru plýtvání jídlem v České republice snížit.

Debatu odstartovala prezentace Jonathana Wootliffa. Problém plýtvání potravinami v ní byl představen jako fenomén celosvětového významu, v němž je zapotřebí aktivity lokálních aktérů. Plýtvání potravinami není podle Jonathana Wootliffa skandální jen z hlediska etického. Jedná se také o problém plýtvání vzácnými zdroji (voda, energie a půda), o příčinu klimatické změny a v neposlední řadě o ekonomickou absurdnost.

Pro podnikatelskou oblast je toto téma stěžejní hned z několika důvodů. Tím prvním je stále rostoucí pozornost, která se k němu v poslední době upíná. Snížení míry plýtvání potravinami je pro podnikatelskou sféru dále velkou příležitostí pro zvýšení své konkurenceschopnosti na trhu. V neposlední řadě jde o způsob, jak v rámci podnikání ušetřit.
Boj proti plýtvání potravinami úzce souvisí i s posilováním dobré podnikatelské reputace a s předvídáním v budoucnosti očekávaných legislativních nařízení.

Na prezentaci navázala debata všech zúčastněných. Opírala se o tři následující otázky:

  • Jak celkově hodnotíte problém plýtvání potravinami v České republice? Jaké bariéry brání snížení míry plýtvání potravinami ve vaší oblasti?
  • Jaká řešení vedoucí ke snížení míry plýtvání potravinami jsou podle vás nejvhodnější?
  • Existuje možnost vzájemné spolupráce jednotlivých stakeholderů? Jak by měla vypadat a probíhat?

Pokud se chcete o této debatě dozvědět více, nahlédněte do „zápisu ze setkání“ soubor vedeném v angličtině.