Seminář Potravinová bezpečnost a hlad v rozvojové agendě po roce 2015

Zveme Vás na seminář Potravinová bezpečnost a hlad v rozvojové agendě po roce 2015: Důraz na zodpovědné investice do zemědělství, který pořádá Glopolis ve spolupráci s organizací Člověk v tísni a Informačním centrem OSN v pondělí 24. června 2013 od 9:30. 

Seminář má za cíl představit debaty o budoucím začlenění otázek spojených s potravinovou bezpečností do agendy po skončení Rozvojových cílů tisíciletí. Zabývat se budeme těmito otázkami:

V čem se liší současný globální kontext od 90. let, kdybyly identifikovány Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs)?Jak se dařilo naplňovat MDGsa především posilovat potravinovou bezpečnost v praxi? Jaké jsou novévýzvy, iniciativy a koncepty nových cílů, které by měly být realizovány po roce2015, kdy MDGs vyprší? Jaké cíle si klade Česká republika v souvislosti s budoucíformou rozvojové spolupráce?

Druhá část semináře pak bude zaměřena na investice do zemědělského sektoru s těmito otázkami:

Jak vypadají současné trendy týkající se investic dozemědělství v méně rozvinutých zemích? Jaký mají dopad nadrobné zemědělce a lokální potravinovou bezpečnost? Jaká je role občanskéspolečnosti při vytváření zodpovědných pravidel? Jak by měl podle ČR vypadatvyvážený zemědělský obchod mezi rozvojovými a rozvinutými zeměmi a investice dozemědělského sektoru v chudších zemích? Jak vhodně investovat, abychomzajistili udržitelné modely zemědělství? Jaké principy z hlediska byznysu byměly platit, aby zaručily, že investorská činnost nebude mít negativní dopadyna lokální populaci a jejich potravinovou bezpečnost?

Místo konání: the HUB, Drtinova 10, Praha 5

„Pozvánka ke stažení“ soubor

„Program ke stažení“ soubor

Prezentace ze semináře jsou k dispozici zde:

„Prezentace Michala Broži“ soubor

„Presentation of Connell Foley“ soubor

„Prezentace Hany Volné“ soubor

„Presentation of Jesper Karlsson“ soubor

„Presentation of Luboš Smutka“ soubor

„Prezentace Věry Venclíkové“ soubor

Závěrečnou zprávu a stručné závěry spolu se vzkazem O. de Schuttera najdete zde:

„Závěrečná zpráva“ soubor

„Stručné závěry“ soubor