Media brief ke Světovému dni životního prostředí

Informační centrum OSN v Praze a analytické centrum Glopolis vydávají media brief ke Světovému dni životního prostředí. 

Podle OSN skončí každoročně v popelnicích nebo je jinak znehodnoceno až 1,3 miliardy tun potravin. To je třetina všech vyrobených potravin v hodnotě bilionu amerických dolarů (téměř 20 bilionů Kč).

Na 300 milionů tun potravin za rok je likvidováno ve fázi, kdy ho lze ještě konzumovat. To je víc, než je produkce potravin v subsaharské Africe a bylo by to dost pro 870 milionů hladových současného světa. V Evropě a Severní Americe připadá na jednoho člověka 95 až 115 kg vyhozeného jídla. V subsaharské Africe, jižní a Jihovýchodní Asii pouhých 6 – 11 kg.

„Na světě dnes žije 7 miliard lidí, v roce 2050 už to bude 9 miliard. Plýtvání jídlem je jednoduše nesmyslné, a to z ekonomického hlediska, z hlediska životního prostředí i z pohledu etického. Vizi udržitelného světa naplníme pouze za předpokladu, že dokážeme zcela změnit způsob, jakým nakládáme s přírodními zdroji,“ říká šéf Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) Achim Steiner.

Jednoduchými změnami našich návyků lze ale současný stav poměrně jednoduše změnit. Organizace spojených národů proto plýtvání potravinami zvolila jako ústřední téma letošního Světového dne životního prostředí (5. června).

Světový den životního prostředí (5. června) je každoroční příležitostí k prezentaci ekologických témat a podpoře aktivit ve prospěch životního prostředí. Centrem globálních oslav je letos Mongolsko. Rozhodnutí o připomínání Světového dne životního prostředí přijalo v roce 1972 Valné shromáždění OSN. Členské státy tím podtrhly význam první globální konference o životním prostředí, která byla zahájena 5. června 1972 ve Stockholmu. V témže roce vznikl i Program OSN pro životní prostředí (UNEP).

„Světová populace do roku 2050 naroste ze současných sedmi na devět miliard. To nemusí znamenat, že současně vzroste i počet hladovějících. Dokážeme-li snížit plýtvání a ztráty potravin, ušetříme peníze i zdroje, snížíme dopad na životní prostředí a především učiníme krok směrem ke světu, v němž má každý dostatek jídla,“ říká u příležitosti Světového dne životního prostředí generální tajemník OSN Pan Ki-mun.

„Media brief Plýtvání jídlem jako ekonomický, sociální i environmentální problém“ soubor ke stažení 

Web letošního Světového dne životního prostředí:

http://www.unep.org/wed/

Česky k tématu též na stránkách OSN v ČR:

http://www.osn.cz/