TZ: Česká republika by se měla stát přidruženým členem bankovní unie

11.4.2013
„Je důležité být u toho, když se utvářejí pravidla, která se nás budou jednou také týkat, proto by Česká republika měla usilovat o přidružené členství v bankovní unii. Dokud však máme českou korunu, tak bychom členem být neměli“, uvedl Pavel Mertlík, rektor Bankovního institutu VŠ na veřejné debatě, kterou pod názvem Bankovní unie a ČR uspořádalo tento týden analytické centrum Glopolis ve spolupráci s RSJ, a.s. v Centru pro ekonomický výzkum a vzdělávání v CERGE-EI.

Na otázky, co si představit pod obecným pojmem bankovní unie, zda může tento projekt prolomit „bludný kruh“ mezi bankami a státy nebo kdo bude platit rekapitalizaci problematických bank, hledali odpověď i tito další diskutující: Lubomír Lízal (člen bankovní rady ČNB), Vojtěch Belling (státní tajemník pro EU), Pavel Štěpánek (výkonný ředitel ČBA), Jan Mládek (stínový ministr financí, ČSSD) a Ivo Strejček (poslanec Evropského parlamentu, ODS).

I přesto, že bankovní unie je dosud poměrně vágní pojem s řadou otazníků ohledně konkrétního nastavení pravidel, diskutující se shodli, že pro stabilitu eurozóny je nezbytnou podmínkou. Má-li eurozóna fungovat, je třeba bankovní dohled, jehož kvalita se v jednotlivých zemích značně liší, sjednotit a zpřísnit. Bankovní unie nezabrání budoucím krizím, může však zmírnit jejich průběh. Zároveň však neřeší zásadní otázku stávajících dluhů, která eurozónu nyní tíží.

V souvislosti s Českou republikou, která není členem eurozóny, se účastníci přikláněli k názoru, že v tuto chvíli není nezbytně nutné, aby do bankovní unie vstupovala. Stav českého bankovního sektoru je dobrý a bankovní dohled v České republice, rovněž kvůli zkušenostem s bankovní krizí v 90. letech, patří k jedněm z nejlepších. Z dlouhodobého hlediska však pozice mimo bankovní unii může vést k tomu, že ČR bude vnímána jako země s nižší mírou ochrany bankovního sektoru, což by mohlo negativně ovlivnit české hospodářství. Vzhledem k provázanosti české ekonomiky se zeměmi eurozóny, je v zájmu České republiky podporovat mechanismy, které zvýší její stabilitu.

Účastníci se shodli na tom, že ČR nesmí zůstávat stranou vyjednání o pravidlech a mechanismech bankovní unie. Na politické úrovni je však otázka české účasti v bankovní unii silně spojena s mírou důvěry v evropský projekt jako takový.

Videozáznam z debaty:

V souvislosti s debatou vydalo analytické centrum Glopolis stručný dokument, který popisuje tři hlavní pilíře bankovní unie, rozebírá její obecná rizika i výhody a nevýhody spojené s českou účastí či neúčastí. Dokument je ke stažení „zde“: http://glopolis.org/wp-content/uploads/cs/clanky/briefing-paper-pro-debatu-bankovni-unie-cr/

V případě dotazů prosím kontaktujte Jiřího Čáslavku, analytika Glopolis, mobil: 775 419 528, e-mail: „caslavka@glopolis.org“:mail:caslavka@glopolis.org , popř. Moniku Vondrákovou, ředitelku komunikace RSJ a.s., mobil: 603 803 390, e-mail: „monika.vondrakova@rsj.cz“:mail:monika.vondrakova@rsj.cz.

Debata byla uspořádána za podpory  Zastoupení Evropské komise v České republice.