Mediální brief: Žijeme v éře rostoucích cen potravin

Glopolis vydává březnové číslo mediálního briefu s názvem „Žijeme v éře rostoucích cen potravin“.

Zemědělská produkce však nečelí pouze častějším výkyvům počasí vlivem klimatických změn – velký problém představují mimo jiné i ubývající přírodní zdroje. 

Například Earth Policy Institute odhaduje, že největší evropští exportéři (Francie, Německo a Velká Británie) již dosáhly svých biologických limitů a nebudou schopni v budoucnu zvyšovat zemědělskou produkci. 

Na druhé straně však roste světová populace a počet hladových ukazuje, že určité části světa žijí v permanentní potravinové krizi.

Více informací naleznete v briefu „Žijeme v éře rostoucích cen potravin“ soubor