Potravinová bezpečnost a zemědělský obchod v Keni

Glopolis vydává novou studii zaměřenou na potravinovou bezpečnost, zemědělskou produkci a problematiku dohod o volném obchodu mezi Keňou a EU.

Publikace popisuje základní problémy, se kterými se potýká chudá keňská populace v souvislosti se zajišťováním potravin. První část je věnována základním indikátorům a klíčovým faktorům, které ovlivňují potravinovou bezpečnost. Z ekonomických faktorů jsou to chudoba, rostoucí ceny potravin, špatná infrastruktura, podfinancovaný zemědělský sektor; z politických nestabilita, zábory, velký počet uprchlíků ze Somálska a z přírodních klimatická změna, konflikty o zdroje a nesprávný zacházení s přírodními zdroji). Druhá část je věnovaná zemědělské produkci – základním potravinám, produkci květin, sezonnímu kalendáři nebo zavlažování. Ve třetí části se mluví o obchodních vztazích a vazbách a o negativních vlivech, kterých se farmáři obávají v souvislosti s vyjednáváním dohod o volném obchodu s EU.

„Potravinová bezpečnost a zemědělský obchod v Keni“ soubor ke stažení

Vznik publikace byl podpořen ze zdrojů Evropské unie a České rozvojové agentury. Za její obsah je zodpovědné analytické centrum Glopolis. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů. Více na http://www.europa.eu a http://www.czda.cz/.