Světový den potravin 2012

Víte, že každý osmý člověk na planetě trpí podvýživou a to i přesto, že existují prostředky pro odstranění celosvětového hladu a chudoby? Pro posílení potravinové bezpečnosti je proto zásadní podporovat zemědělská sdružení drobných farmářů a investovat do venkovských producentských organizací, které usilují o udržitelnou výrobu potravin. Budou to právě drobní farmáři, kteří nakrmí v roce 2050 již devítimiliardovou světovou populaci.

Proč jsou drobní zemědělci důležití?

Drobné zemědělství se zaměřuje na tradiční plodiny, ekologické metody a agrárně-ekologické postupy, které se považují za velmi hodnotné s ohledem na udržitelný rozvoj. Přispívají k biodiverzitě, jsou odolné vůči hrozbě klimatických změn a zvyšují úrodnost.

Proč jsou zemědělská sdružení důležitá?

Farmářské organizace nabízejí jednotlivcům větší ochranu před světovými hospodářskými šoky a výkyvy, pomoc při získávání výrobních vstupů či finančních půjček. Díky silnějšímu postavení získává farmář větší sílu na trhu, větší konkurenceschopnost, ale i lepší přístup k informacím.

Jak s tím souvisí přírodní zdroje?

S produkcí potravin je přímo spjaté zacházení s přírodními zdroji. Je ale čím dál tím náročnější zajistit světové populaci přístup k vodě, půdě a energetickým zdrojům.

Úplné znění „INFOLISTU KE SVĚTOVÉMU DNI POTRAVIN 2012“ soubor ke stažení

obr-21

Omlouváme se za chybný údaj v inzerátu v Respektu, kde uvádíme, že každý sedmý člověk na Zemi hladoví. V době po zadání inzerátu do tisku vydala Organizace OSN pro výživu a zemědělství FAO novou zprávu, podle níž aktuálně trpí hlady každý osmý člověk na světě. Více na „http://www.fao.org/news/story/en/item/161819/icode/“: http://www.fao.org/news/story/en/item/161819/icode/