Diskuze Kdo má prospěch z mezinárodních investičních dohod?

Analytické centrum Glopolis a Transnational Institute (TNI) Vás zvou na diskuzi pod názvem "Kdo má prospěch z mezinárodních investičních dohod? Případ České republiky".

Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Proti České republice bylo do dnešního dne vzneseno 19 žalob ze strany zahraničních investorů, 16 z toho použilo jako právní základ vnitro-evropské dvoustranné investiční smlouvy. I v případech, kdy vláda ČR soudní spor vyhraje, jsou s tím však spojeny výrazné finanční a administrativní náklady. Navíc, tyto smlouvy častokrát omezují politický prostor vlády prosazovat veřejnou politiku.

Poskytují mezinárodní investiční smlouvy férové závazky pro obě strany, tedy investory a státy? Co přesně se změnilo s ohledem na vnitro-evropské dvoustranné investiční smlouvy a jak se změnily kompetence Evropské komise a členských států v této oblasti po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost? Jak transparentní, odpovědné a neutrální jsou mezinárodní arbitrážní panely rozhodující o sporech mezi státem a investorem

O těchto a dalších otázkách budou diskutovat Marc Maes z analytického centra CNCD/11.11.11. z Belgie, Jonathan Bonnitche z London School of Economics, odborník na bilaterální investiční smlouvy a arbitrážní panely, Martin Tlapa, bývalý náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR, Michal Kadera, ředitel vnějších vztahů, ŠKODA auto, a.s., David Muller, ředitel odboru Evropské unie a mezinárodního práva, MPO ČR a Václav Rombald z Exportní garanční a pojišťovací společnosti, EGAP, a.s.

Diskuse bude probíhat v českém a anglickém jazyce, simultánní tlumočení je zajištěno.

Svou účast prosím potvrďte na „info@glopolis.org“:mail:info@glopolis.org. 

„Program diskuze“ soubor ke stažení