Seminář Jak uživit svět?

Analytické centrum Glopolis Vás u příležitosti Světového dne potravin srdečně zve na seminář, který se uskuteční v úterý 9. října pod názvem "Jak uživit svět?".

Místo konání: Francouzský institut v Praze (sál Kina 35), Štěpánská 35, 111 21 Praha 1

Program

9.00 Příchod účastníků

9.30–9.40Slovo na uvítanou, představení programu dne
Aurèle Destréeová, Glopolis

9.40–10.30Hlavní projev: Musíme se obávat nové světové potravinové krize?
Marc Dufumier, zemědělský inženýr, výzkumník a pedagog, vedoucí oboru srovnávacího zemědělství institutu AgroParisTech, předseda nadace La Fondation René Dumont

10.30–11.00Přestávka na kávu

11.00–12.30Jak vyřešit potravinové dilema: větší produkce s menšími zdroji (voda, půda, ropa) a navíc v kontextu klimatických změn?
V roce 2050 bude na naší planetě žít devět miliard lidí. Odpovědí na takový růst bude zdvojnásobení produkce potravin, ale podmínky této produkce budou obtížnější a nákladnější. Kvalita vody a půdy se v mnoha oblastech světa zhoršuje a současně pozorujeme i podstatnou ztrátu biodiverzity. Do jaké míry bude potřeba v Evropě, a potažmo v České republice přizpůsobit naše možnosti produkce potravin, abychom na tyto výzvy odpověděli? Jaké agroekologické metody se dnes již uplatňují? A jaké odpovědi se nabízejí v Africe, kde se prodlužují období sucha?

  • Kalidou Ba, chovatel z Dioulki v Beninu, prezident EGAB, Úmluvy spřátelených uskupení pro základní rozvoj
  • Marc Dufumier, zemědělský inženýr
  • český odborník z Mendelovy univerzity v Brně (bude potvrzeno)

12.30–13.30Přestávka na oběd

13.30–15.00 Může se Afrika sama uživit? Lze překonat rozpor mezi politickými ambicemi a místní realitou?
Většina afrických zemí je kvůli zabezpečení výživy závislá na dovozu základních potravin. Zvýšení světových cen rýže, pšenice či kukuřice v roce 2009 silně zasáhlo chudé obyvatelstvo a vyvolalo „hladové bouře“. Přináší své plody obnova zemědělství, o kterou usilují vlády mnoha afrických zemí i mezinárodní společenství? Jaké jsou každodenní výzvy, s nimiž jsou konfrontováni obyvatelé západoafrického venkova?

  • Juliette Ogbonnikanová, producentka rýže z Beninu, prezidentka Obecní unie pěstitelů a pěstitelek rýže v Savè
  • Mohamed Gueye, novinář se zaměřením na hospodářství a finance ze Senegalu, šéfredaktor deníku Le Quotidien (Dakar).
  • Jiří Muchka, český delegát při FAO, Organizace pro výživu a zemědělství (bude potvrzeno)

15.00Závěr semináře

15.30–17.00Promítání nového filmu francouzské novinářky Marie-Monique Robinové „Budoucí sklizně“ v kinosále Francouzského institutu

„Jak uživíme 9 miliard lidských bytostí, které budou obývat planetu v roce 2050? S pesticidy, nebo bez nich?“ Na tuto otázku se snaží odpovědět poslední snímek z dokumentární trilogie Marie-Monique Robinové. Po filmech „Svět podle Monsanta“ a „Náš každodenní jed“ provádí tato proslulá režisérka, novinářka a dcera rolníka svůj výzkum křížem krážem po celé planetě. Snímek bude promítán v rámci festivalu dokumentárních filmů AlimenTerre organizovaném centrem Glopolis.

Během celého dne bude zajištěno simultánní tlumočení z francouzštiny do češtiny.

Přihlašování na konferenci je možné do neděle 7. října na adrese: „konference@glopolis.org“:mail:konference@glopolis.org

„Pozvánka s programem“ soubor ke stažení

„Version française de l´invitation“ soubor

Seminář je doprovodnou akcí „festivalu dokumentárních filmů AlimenTerre“: http://www.festivalalimenterre.cz/cz/o-festivalu/