Představení studie Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Dnes byla na konferenci v Praze na Novotného Lávce představena studie s názvem Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu, která hodnotí Českou republiku, Bulharsko, Maďarsko a Rumunsko z pohledu rozvoje čisté energetiky. 

Cílem studie je posílit dialog mezi vládami a investiční komunitou při zvažování budoucího energetického profilu regionu. Zjištění ukazují, že ve všech čtyřech zemích existuje významný potenciál pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů, jenž by se mohl stát zdrojem pracovních i investičních příležitosti.

Studii v České republice představili její autoři Sandrine Dixson-Declève a Laszlo Szabo. Po úvodním představení závěrů studie proběhla panelová diskuze, které se zúčastnil náměstek ministra průmyslu a obchodu Pavel Šolc, výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost Martin Sedlák, ředitel Centra pro otázky životního prostředí Bedřich Moldan, výkonný ředitel Nano Energies Jan Fischer a viceprezident Asociace pro větrnou energii Štěpán Chalupa.

„Jsem velmi potěšená, že můžu dnes v Praze představit tuto nezávislou studii. Věřím, že její závěry přispějí k probíhající debatě o české energetické koncepci. Studie ukazuje, že obnovitelné zdroje energie mohou sehrát důležitou roli v českém energetickém mixu, v povzbuzení ekonomického růstu i zaměstnanosti“, uvedla Sandrine Dixson-Declève, autorka studie.

Cílem konference bylo rozpoutat hlubší debatu o roli čisté energetiky a představit názory a pohledy panelistů na možnosti rozvoje obnovitelných zdrojů energie v České republice a přispět tak k aktuální debatě o budoucnosti energetického sektoru. Jak uvádějí autoři studie, ke zlepšení investičního klimatu v oblasti obnovitelných zdrojů v České republice by výrazně přispělo zjednodušení a zprůhlednění licenčního řízení, které by kladlo důraz především na ochranu životního prostředí a přístup k přenosové soustavě.

Kontakt pro média:

Petr Patočka, „patocka@glopolis.org“:mail:patocka@glopolis.org, +420 603 155 535

Poznámky pro editory:

1.Konferenci zorganizovalo analytické centrum Glopolis ve spolupráci s Britským velvyslanectvím v Praze.

2.Text studie v češtině i angličtině je ke stažení na http://glopolis.org/wp-content/uploads/cs/clanky/studie-financni-reseni-pro-cistou-energii-pro-stredni-vychodni-evropu/

3.Studie byla zpracována v rámci programu Cambridgeské univerzity pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově univerzitě v Budapešti.

4.Sandrine Dixson-Declève je ředitelkou The Prince of Wales’s EU Corporate Leaders Group, Program Cambridgeské univerzity pro vedení v udržitelnosti. Laszlo Szabo pracuje jako vědecký pracovník v Regionálním centru pro výzkum energetické politiky.