Účastníci festivalu Open Air dali najevo zájem o problematiku biopaliv

Stánek projektu „Hlad nepřijímáme!“ na festivalu Open Air v Panenském Týnci, se nacházel v čele tzv. O2 Oázy, jejíž součástí byla prezentace různých organizací, majících za cíl podporu udržitelného rozvoje. 

Prezentace těchto organizací byly uspořádány podle konceptu šesti elementů, kterými jsou výživa, obnovitelné zdroje, bydlení, doprava, odpad, duchovno a fyzická síla. Na stánku projektu „Hlad nepřijímáme!“ se mohli návštěvníci dozvědět nejen o výživě a potravinové bezpečnosti ve světě, ale i o souvislosti tohoto tématu s dalšími „elementy“, a to s obnovitelnými zdroji a dopravou. Naši vyškolení dobrovolníci se zaměřili především na osvětlování evropské politiky biopaliv a jejího vlivu na životy lidí v rozvojových zemích. Návštěvníci festivalu se o těchto problémech mohli dozvědět také během dvou přednášek našeho spolupracovníka, cestovatele a odborníka na biopaliva v dopravě Stanislava Milera. A jak to tedy s biopalivy je?

V posledních letech narůstá používání biopaliv v celé Evropské unii i jiných částech světa. Biopaliva využívá přímo (jako řidič či cestující) nebo nepřímo (konzument přepravovaného zboží) každý z nás. Povinný podíl biosložky (v současnosti 4,1 % pro benzín a 6 % pro bionaftu) bude neustále narůstat. Jaké jsou celosvětové důsledky tohoto trendu?

Pěstování energetických plodin sloužících na výrobu biopaliv s sebou přináší ničení vzácných ekosystémů (tropické lesy aj.), vyhánění místních lidí z půdy, konkurenci energetických a potravinářských plodin a růst cen potravin na místních i světových trzích. Všechny tyto jevy mají velký vliv na potravinovou bezpečnost lidí v rozvojových zemích, především drobných zemědělců. Příkladem významných investic do pěstování energetických plodin mohou být plantáže sóji a cukrové třtiny v Brazílii, Argentině a dalších zemích Latinské Ameriky nebo plantáže palmy olejné v Malajsii a Indonésii.

Většina návštěvníků našeho stánku o těchto souvislostech neměla tušení, ale po jejich odhalení prokázali, že nejsou lhostejní, a zapojili se do naší fotopetice.

Stejně jako na ostatních festivalech, byla další součástí programu našeho stánku anketa o příčinách hladu ve světě a zajímavé debaty o těchto příčinách i různých řešeních. Pokračovali jsme také v tradici osobních předsevzetí. Sbírali jsme fotografie, jejichž prostřednictvím se lidé zavázali ke změnám ve svém životě, které budou mít pozitivní dopad na potravinovou bezpečnost v rozvojových zemích. Většina lidí slíbila řídit se pravidly zodpovědné spotřeby. Zde jsou některé příklady:

Nebudeme kupovat více jídla, než (s)potřebujeme.

Budu kupovat lokální produkty.

Maso jen jednou týdně.

„Fotografie z akce najdete na Facebooku Projektu Hlad nepřijímáme!“: http://www.facebook.com/neprijimamehlad?ref=ts

Děkujeme všem, kteří si našli čas na návštěvu našeho stánku.