Seminář Česká republika malým hráčem ve velkém poli: Jak vést obchod směrem k potravinové bezpečnosti

Glopolis Vás srdečně zve na seminář o zemědělském obchodu v České republice a ve světě. Seminář se zaměří na to, jakou roli hrají světové obchodní a zemědělské politiky v dnešní době, jak mohou přispět k odstranění chudoby ve světě a zda k odstranění přispívají či spíše naopak. Dále bude diskutováno, jakou roli sehrává Česká republika a jak může ze své pozice napomoci k řešení globálních problémů souvisejících s obchodováním na světových trzích.

14. 6. 2012 / 9.00 – 13.00

Místo: Goethe-Institut v Praze (Masarykovo nábřeží 32, Praha 1)

Hosté: Hellen Yego (vyslankyně projektu ECFTD, Keňa), Thomas Fritz (FDCL, Německo), Armin Paasch (Misereor, Německo), zástupce Ministerstva zemědělství ČR (tbc), Petr Havel (agrární analytik a novinář, Česká republika), a další 

Seminář bude probíhat v češtině a angličtině. Tlumočení bude zajištěno.

Prosíme o potvrzení účasti do 11. června 2012 na e-mail: „krivankova@glopolis.org“:mail:krivankova@glopolis.org.

„Předběžný program“ soubor ke stažení