Seminář: Hledání souvislostí: rozvoj, lidská práva, ženy a zemědělství v Africe

Glopolis ve spolupráci s Informačním centrem OSN a Americkým centrem si Vás dovolují pozvat na mezinárodní seminář, který se uskuteční dne 25. května 2012 v Praze u příležitosti Dne Afriky. Cílem semináře je poukázat na přímou vazbu mezi postavením žen v zemědělství a realizací lidských práv, stejně jako na roli žen v boji proti hladu a chudobě, tedy v naplňování jednoho z Rozvojových cílů tisíciletí (MDG 1).

Seminář se konkrétně zaměří na aktuální problémy, kterým africké ženy čelí a pozornost bude věnována také rozvojovým iniciativám z lidsko-právní perspektivy.

Místo konání

Americké centrum (Tržiště 13, Praha 1)

Datum konání

25. května 2012 od 9:30 do 15:00

„Pozvánka s programem“ soubor ke stažení

„Plakát“ soubor ke stažení

„Poznámky ze semináře“ soubor ke stažení