Rozhovory na téma biopaliva a obnovitelné zdroje energie ve východní Africe

Glopolis natočil dva rozhovory s keňským odborníkem na obnovitelné zdroje energie a environmentálně přiměřené technologie Francisem Namu Njokou. První rozhovor se v obecnosti zaměřuje na biopaliva ve východní Africe a na to, jaké jsou dopady evropské poptávky po biopalivech na obyvatele států východní Afriky. Druhý rozhovor se zabývá vyhlídkami i překážkami, kterým obnovitelné zdroje v Keni a východní Africe čelí, či možnostmi, jak snížit energetickou chudobu Keňanů. Rozhovory jsou v angličtině.

Biofuels in East Africa

Renewable energy in East Africa