Video k problematice smluv o volném obchodu mezi Kolumbií a EU

Video z loňské návštěvy kolumbijské odborářky, které přibližuje problematiku smluv o volném obchodu mezi Kolumbií  a EU.

V dubnu 2011 navštívila Českou republiku kolumbijská odborářka Maria Victoria Forero Izquierdo v rámci celoevropské kampaně Just Trade?!, která si klade za cíl revizi smluv o volném obchodu mezi její zemí a Evropskou unií. Snahou Marie bylo setkat se s představiteli státní správy, odborů, univerzit, médií a neziskového sektoru a vysvětlit jim, proč tyto smlouvy mohou poškodit zájmy Kolumbijců. Její názory jsou v tomto videu konfrontovány s pohledem poslankyně českého parlamentu a analytika Glopolis.

Více o kampani na „www.just-trade.org“: http://www.just-trade.org/

Video ke shlédnutí:

Článek k tématu:

„Evropsko-kolumbijský rébus: Obchod nebo lidská práva?“: http://glopolis.org/wp-content/uploads/cs/clanky/evropsko-kolumbijsky-rebus-obchod-nebo-lidska-prava/