Seminář: Obnovitelné zdroje energie, biomasa a biopaliva v Africe. Příležitosti a rizika

Analytické centrum Glopolis Vás zve na seminář na téma obnovitelných zdrojů energie, zejména biomasy a biopaliv v Africe, a jejich potenciálu pro rozvoj.

Analytické centrum Glopolis ve spolupráci s Informačním centrem OSN pořádá seminář pro odbornou i laickou veřejnost zaměřený na problematiku obnovitelných zdrojů v Keni a východní Africe, se zvláštním zaměřením na biopaliva, biomasu a bioplyn a jejich rozvojový potenciál. Diskutovány budou environmentální a sociální dopady produkce energie z jednotlivých zdrojů a potravinová bezpečnost.

Jaká je role obnovitelných zdrojů energie – zvláště biomasy, bioplynu a biopaliv – v Africe? Mohou obnovitelné zdroje významně přispět k budoucímu rozvoji Afriky? Jaká úskalí a potíže obnovitelné zdroje v Africe provází a jaké jsou vyhlídky na změnu?

Na tyto i jiné otázky bude na semináři odpovídat keňský odborník na energetiku obnovitelných zdrojů Francis Njoka a Tomáš Miléř, který v Keni obnovitelné zdroje a environmentálně přiměřené technologie již několikátým rokem uvádí do praxe. Seminář uvede Michal Broža, vedoucí kanceláře Informačního centra OSN v Praze.

Místo konání: Ústav mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Praha 1

Seminář proběhne v českém a anglickém jazyce. Tlumočení bude zajištěno.

Kapacita semináře je omezena. Svou účast prosím potvrďte do 9. 3. 2012 na adrese „konference@glopolis.org“:mail:konference@glopolis.org

„Pozvánka ke stažení“ soubor